Vad är det bästa – suga upp eller suga bort?

Frågan är enkel att besvara, inte bara ur dammsugartillverkares perspektiv.

Man behöver bara suga upp damm eller andra föroreningar som måste avlägsnas från platsen och riskerar att fastna på golv eller maskiner annars. Praktiskt sett innebär det att man förhindrar att dammet, enkelt uttryckt, inte kommer ut där det uppstår. Det vill säga: genom att man suger bort det. Därför erbjuder Ruwac dammsugare till exempel sin DS6-serie.

Det är stationära och kompakta apparater som direkt vid maskiner som blandare, reaktorer, påfyllnadsanläggningar eller förpackningsstationer kan installeras och direkt suger bort det damm som uppstår. Detta fungerar nästan för allt slags damm, från A som i aluminium (vid slipning) till S som i Socker. Även hälsofarliga, grovt eller problematiskt (t.ex. Klibbigt) damm kan då avlägsnas vid produktionen innan de fördelats i omgivningsluften.

Ruwac dammsugare för uppsugning av finaste dammkorn. För konstruktiva är kombinationen av hög prestanda och avstämd undertrycksnivå med ett stort filter bra.

En viktig egenskap här är den ringa dammängden i filtret. De fina partiklarna fäster fast på filtret utan att de för tidigt leder till höjning av differentialtrycket på grund av dammbeläggningen vid grovt dimensionerade filterpatronerna. Det betyder att: tidsrymden mellan rengöringscyklerna är lång, filtreringseffekten är konstant och livslängden för filtren lång.

Alla Ruwac-dammsugare är konstruerade för drift 24/7 och låter sig styras via elektroniken i hela anläggnignen respektive kopplas in.

Vid mobila industridammsugare ska användaren naturligtvis inte avstå ifrån att använda dammsugaren. För erfarenhet säger att universella dammsugare kan alltid vara till nytta i produktionen.