Nyheter från standardvärlden

Den fråga som ställs i rubriken är såklart missvisande. Det finns dammexplosioner om det finns antändligt damm. ...