Tekniktrender

Ruwac och Longopac®-system. Det passar perfekt! Ju mer damm som finns och ju oftare dammpåsen måste bytas desto mer önskar sig användaren ett system, som man för det första snabbt och för det andra… ...
Med direktdrift, minimalt utrymmeskrävande och Longopac®-system: En viktig egenskap för de nya dammsugarna uppfattar man genast: R13 kräver en minimal uppställningsyta om bara 500 x 600 mm. ...
Frågan är enkel att besvara, inte bara ur dammsugartillverkares perspektiv. ...