EU-stöd för Ruwac

Utveckling av en digitalbox, som kan eftermonteras, och digitala övervaknings- och assistanssystem för industrisugar baserade på boxen

(Condition Based Monitoring and Maintenance, digital service- och underhållsstyrning)

Kort beskrivning av projektet:

Med hjälp av (eftermonteringsbar) digitalbox skall viktig information om industrisugens driftsstatus samlas in, överföras och utvärderas. Dessa data används framgent till att optimera befintliga serviceprocesser, utveckla nya service- och underhållsmodeller och ställa omfattande självdiagnostik och därmed snabb hjälp till kundernas förfogande. Dessutom kan den insamlade informationen vara ett stöd i användarens produktionskedja.

Inom den fortsatta produktutvecklingen vid Ruwac kommer digitaliseringen att utgöra ett viktigt bidrag.

På detta sätt skapas grunden till en viktig nyinriktning av vår servicemodell som gör oss unika och som syftar till en framtida integration av digitala tillämpningar. 

Förutom utvecklingen av den modulärt användbara maskinvarulösningen skall även en frontend-lösning tas fram som är individuellt inriktad på nya tillämpningsmodeller. 

På det sättet skapas en genomgående digitalisering och därigenom inkluderas även informationslogistik och IT-infrastruktur i företaget.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen