Produkter> Modellerna i översikt > DS2
Ruwac industrisug DS2 med trefasdrift för gas-ex-området Ruwac industrisug DS2720 för damm-ex-området suger upp explosivt damm vid TRW Airbag Systems i Aschau.

DS2

  • Kan användas i zon 1 eller 2 gasexplosionsutsatta områden
  • Passar för upptagning av antändligt damm
  • Upptagning av högisolerande ämnen - kontrollerat av expertis vid Dekra Exam
  • Som tillval för upptagning av lösningsmedelshaltiga ämnen med aktivt-kol-modul
  • Som tillval för upptagning av cancerframkallande, arvsmassemodifierande eller hälsofarliga ämnen
  • Som tillval för insats i zon 21 eller 22 i dammexplosionsutsata områden
01 Praktisk tömning med fotspak
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar praktisk fotspakstömning vid industrisug DS1
02 Enkel och effektiv manuell rengöring
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar den effektiva handrengöringen vid industrisug DS1
03 Lågdammande byte av tömningstråg
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar byte med låg dammutveckling av tömningstråg vid industrisug DS1
04 Övervakning av manometer
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar övervakning av manometer

Tekniska data

Hölje
GFK
Motoreffekt (kW)
4,6 – 7,5
Spänning (V)
400
Undertryck (mbar)
-170 – -230
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
440 – 880
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
72 – 77
Fickfilter dammklass L, M (m²)
4,5
Restdammsfilter dammklass H (m²)
4.8
Höjd (mm) (dammklass L, M)
1605
Höjd (mm) (dammklass H)
1780
Bredd (mm)
730
Längd (mm)
920
Skyddsklass IP
54/65
Volym (liter)
90
Slanganslutning (mm)
70/100