Produkter> Modellerna i översikt > DS3
Ruwac industrisug DS3 med trefasdrift för damm-ex-området

DS3

  • Dammexplosionsskydd
  • Variantmångfald tack vare modulsystem
  • Hus av stålplåt
  • Olika bortskaffningssystem
  • Kan levereras med restdammsfilter dammklass H
  • Kan levereras med aktivt-kol-modul

Industrisug DS3 i detalj

01 Fördelar genom vakuumhållning
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar fördelar genom vakuumhållning vid industrisug DS3
02 Rengöring under uppsugning
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar rengöring under uppsugning vid industrisug DS3
03 Tangentiell omströmning av filtret
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar tangentiell omströmning av filtret i industrisug DS3
04 Effektiv tyngdkraftsseparering
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar tyngdkraftsseparering vid industrisug DS3

Tekniska data

Hölje
Stålplåt
Motoreffekt (kW)
2,2 – 4
Spänning (V)
400
Undertryck (mbar)
-220 – -230
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
350 – 470
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
61 – 65
Restdammsfilter dammklass H (m²)
3,2
Patronfilter dammklass M (m²)
12
Höjd (mm) (dammklass L, M)
2090
Bredd (mm)
730
Längd (mm)
992
Skyddsklass IP
55
Volym (liter)
55
Slanganslutning (mm)
70
Driftstryck (bar)
5 – 6 (rengöringstryck)
Rengöringstyp
Tryckluftsrengöring