Produkter> Modellerna i översikt > Bortskaffningssystem

Bortskaffningssystem

  • Sugar i välbeprövad, stabil Ruwac-kvalitet som föravskiljare eller komplettlösning
  • Snabbt byte av Longopac® under drift
  • Dammfritt arbete, eftersom dammet innesluts direkt i Longopac®
  • Fyllmängden i Longopac® regleras individuellt före utbyte
  • Utvecklade för kontamineringsfri tömning

Longopac-slangbyte på bara 30 sekunder

01 Uppsugning av torra medier genom cyklon
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett torrt medium genom en cyklon in i föravskiljaren
02 Uppsugning av långfibriga partiklar i förfiltercell
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar insugning av långfibriga partiklar i föravskiljaren
03 Uppsugning av torra medier
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett torrt medium in i föravskiljaren
04 Uppsugning av flytande medium
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett flytande medium in i föravskiljaren