Produkter> Modellerna i översikt > Bortskaffningssystem
Ruwac föravskiljare tömningssystem Ruwac föravskiljare tömningssystem

Bortskaffningssystem

  • Individuellt konfigurerbara system tack vare modulprincipen
  • Optimalt anpassad till typ och mängd av sugmaterial
  • Enkel tömning och rengöring resp. snabbt utbyte
  • Påsar, strutar, tömningstråg
  • avledande/icke avledande
  • En- eller flergångs

Tekniska data

Hölje
Plast
Volym (liter)
35 – 70