Produkter> Modellerna i översikt > NA250
Ruwac våtavskiljare NA250 för damm- och gas-ex-området utan drift. Ruwac våtavskiljare NA250 suger upp explosivt damm hos TRW Airbag Systems i Aschau. Ruwac våtavskiljare NA250 suger upp vatten-pulver-blandningar hos Garlock i Neuss.

NA250

  • Ruwacs största våtavskiljare
  • Utan egen drift
  • Extra filter för restdamm dammklass M/H möjlig
  • Mycket enkel rengöring och tömning
  • Utförande i stålplåt eller VA2
  • 75 l volym

VÅTAVSKILJARE NA250 I DETALJ

01 Avskiljning av transportluften via restdammsfilter
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar avskiljning av transportluften via restdammfiltret i NA250
02 Bindning av partiklar i vätska
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar bindning av partiklarna i vätska i NA250
03 Praktisk tömning och rengöring
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar praktisk tömning och rengöring vid NA250
04 Extra säkerhet med avgasningsventil
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar ytterligare säkerhet genom avgasningsventil med NA250

Tekniska data

Hölje
Rostfritt stål/stålplåt
Patronfilter dammklass M (m²)
10
Höjd (mm) (dammklass L, M)
1.100 – 1.820
Bredd (mm)
580 – 930
Längd (mm)
985 – 11.860
Volym (liter)
75 – 300
Slanganslutning (mm)
50 – 100