Produkter> Modellerna i översikt > R01 A
Ruwac industrisug R01 A med växelströmsdrift Ruwac industrisug R01 A suger upp polystyroldamm hos Qin i Herford. Ruwac industrisug R01 A med växelströmsdrift vid fältbindare Ruwac industrisug R01 A med föravskiljare suger upp aska vid en pelletsbrännare hos Hochtief i Dortmund. Ruwac industrisug R01 A suger upp plastrester hos Brigitte Küchen i Hiddenhausen.

R01 A

  • Variantmångfald tack vare modulsystem
  • Hus i GFK
  • Olika bortskaffningssystem
  • Oberoende drift av enskilda fläktar tack vare backventil
  • Kan levereras med restdammsfilter

Växelströmssugen i detalj

01 Praktisk tömning med fotspak
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar praktisk fotspakstömning vid industrisug DS1
02 Tillbehör som alltid passar exakt
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar exakt passande tillbehör för industrisugen
03 Cyklonliknande form på avskiljaren
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar cyklonliknande avskiljning vid industrisug DS1
04 Enkel och effektiv manuell rengöring
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar den effektiva handrengöringen vid industrisug DS1

Tekniska data

Hölje
GFK
Motoreffekt (kW)
2,0 – 3,6
Spänning (V)
230
Undertryck (mbar)
-185 – -210
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
270 – 460
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
64 – 72
Fickfilter dammklass L, M (m²)
1,2/2,6
Cellfilter dammklass L, M (m²)
1.0
Restdammsfilter dammklass H (m²)
3,2
Höjd (mm) (dammklass L, M)
890 – 1.200
Höjd (mm) (dammklass H)
1.010 – 1.340
Bredd (mm)
520
Längd (mm)
850
Skyddsklass IP
54/x4
Volym (liter)
35
Slanganslutning (mm)
50/70