Produkter> Modellerna i översikt > R01 R
Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för gas-ex-området hos Chemiepark Evonik i Marl Ruwac industrisug R01 R på ”Miniaturwunderland” i Hamburg Ruwac industrisug med trefasdrift DS1750 för gas-ex-området inom lantbruk Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för gas-ex-området suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 för gas-ex-området suger upp giftiga ämnen

R01 R

  • Enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU och grundläggande krav i TRGS 727 för följande användningsområden:
  • Kan användas i zon 1 eller 2 gasexplosionsutsatta områden
  • Passar för upptagning av antändligt damm
  • Upptagning av högisolerande ämnen - kontrollerat av expertis vid Dekra Exam
  • Som tillval för upptagning av cancerframkallande, arvsmassemodifierande eller hälsofarliga ämnen
  • Som tillval för insats i zon 21 eller 22 i dammexplosionsutsata områden

Trefassugen i detalj

01 Lågdammande byte av tömningstråg
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar byte med låg dammutveckling av tömningstråg vid industrisug DS1
02 Cyklonliknande form på avskiljaren
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar cyklonliknande avskiljning vid industrisug DS1
03 Avlagring av findammspartiklar
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar avlagring av findammspartiklar vid industrisug DS1
04 Övervakning av manometer
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar övervakning av manometer

Tekniska data

Hölje
GFK
Motoreffekt (kW)
2,5 – 4,6
Spänning (V)
400
Undertryck (mbar)
-213
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
300 – 440
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
70
Fickfilter dammklass L, M (m²)
1,2/2,6
Restdammsfilter dammklass H (m²)
3.2
Höjd (mm) (dammklass L, M)
967 – 970
Höjd (mm) (dammklass H)
1.040 – 1.610
Bredd (mm)
520
Längd (mm)
850
Skyddsklass IP
54/65
Volym (liter)
35
Slanganslutning (mm)
50/70