Produkter> Modellerna i översikt > R01 R022
Ruwac industrisug R01 R022 med trefasdrift och gnistfälla i damm-ex-området.

R01 R022

  • Industrisug med gnistfälla
  • Dammexplosionsskydd
  • Industrisug med skyddsanordning vid uppsugning av mekaniskt genererade slipgnistor
  • Passar för objektuppsugning av explosiva damm/luft-blandningar
01 Praktisk tömning med fotspak
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar praktisk fotspakstömning vid industrisug DS1
02 Tillbehör som alltid passar exakt
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar exakt passande tillbehör för industrisugen
03 Cyklonliknande form på avskiljaren
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar cyklonliknande avskiljning vid industrisug DS1
04 Övervakning av manometer
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar övervakning av manometer

Tekniska data

Hölje
GFK
Motoreffekt (kW)
2.2
Spänning (V)
400
Undertryck (mbar)
-206
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
270
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
70
Fickfilter dammklass L, M (m²)
1,2/2,6
Cellfilter dammklass L, M (m²)
1,0
Restdammsfilter dammklass H (m²)
3,2
Höjd (mm) (dammklass L, M)
870 – 1.210
Höjd (mm) (dammklass H)
1.040 – 1.380
Bredd (mm)
1150
Längd (mm)
ca 790
Skyddsklass IP
65
Volym (liter)
35
Slanganslutning (mm)
50/70