Produkter> Modellerna i översikt > R01 S
Ruwac industrisug R01 S med trefasdrift direkt för damm-ex-området. Ruwac Industrisug R01 S Ruwac industrisug RO1 S för zon 22 suger upp pulverlack vid Amazone-fabriken i Hude.

R01 S

  • Dammexplosionsskydd
  • Variantmångfald tack vare modulsystem
  • Hus i GFK
  • Olika bortskaffningssystem
  • Utförande med frekvensomriktare möjligt
  • Utförande med ljudtrycksnivå: 57 dB(A)
01 Cyklonliknande form på avskiljaren
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar cyklonliknande avskiljning vid industrisug DS1
02 Avlagring av findammspartiklar
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar avlagring av findammspartiklar vid industrisug DS1
03 Tillbehör som alltid passar exakt
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar exakt passande tillbehör för industrisugen
04 Lågdammande byte av tömningstråg
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar byte med låg dammutveckling av tömningstråg vid industrisug DS1

Tekniska data

Hölje
GFK
Motoreffekt (kW)
1,1 – 4
Spänning (V)
230 – 400
Undertryck (mbar)
-137 – -390
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
200 – 355
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
57 – 68
Höjd (mm) (dammklass L, M)
925 – 1.570
Höjd (mm) (dammklass H)
1.175 – 1.820
Bredd (mm)
525
Längd (mm)
850
Skyddsklass IP
54/65