Produkter> Modellerna i översikt > SPS250
Ruwac spånsug SPS250 med växelströmsdrift Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen. Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen. Ruwac spånsug SPS250 med växelströmsdrift 2,4 kW suger upp metallspån hos Haux i Cuxhaven. Ruwac spånsug SPS250 suger upp pastösa färgrester hos Druckhaus i Kiel.

SPS250

  • Samtidig separering av spån och vätskor
  • För stora mängder
  • Trefas- eller växelströmsdrift
  • Passar för maskinrengöring
  • Uppsugning av tungt spån
  • Uppsugning av stora mängder med hög vätskeandel

Spånsug SPS250 i detalj

01 Bindning av partiklar i vätska
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar bindning av partiklarna i vätska i SPS250
02 Enkel tömning av uppsamlingsbehållaren
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar enkel tömning av SPS250
03 Oproblematisk tömning av kylsmörjmedel
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar oproblematisk avtappning av kylsmörjmedel vid SPS250
04 Samtidig uppsugning och pumpning
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar samtidig uppsugning och pumpning med SPS250

Tekniska data

Hölje
Stålplåt
Motoreffekt (kW)
2,4 – 7,5
Spänning (V)
230 – 400
Undertryck (mbar)
-210 – -330
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
270 – 490
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
67 – 74
Patronfilter dammklass M (m²)
0.36
Bredd (mm)
500
Längd (mm)
1100
Skyddsklass IP
x4/54
Volym (liter)
150
Slanganslutning (mm)
50/70
Anslutning GeKa
1 1/4"
Pumpkapacitet vid 1m pumphöjd (m³/h)
6,5