Produkter> Modellerna i översikt > Föravskiljarsystem
Ruwac föravskiljare Ruwac föravskiljaranslutning

Föravskiljarsystem

  • För torra, långfibriga, grova medier

Ruwac förfiltercell i detalj

01 Uppsugning av torra medier genom cyklon
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett torrt medium genom en cyklon in i föravskiljaren
02 Uppsugning av långfibriga partiklar i förfiltercell
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar insugning av långfibriga partiklar i föravskiljaren
03 Uppsugning av torra medier
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett torrt medium in i föravskiljaren
04 Uppsugning av flytande medium
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett flytande medium in i föravskiljaren

Tekniska data

Hölje
Rostfritt stål, stålplåt-förzinkad
Volym (liter)
35 – 200
Slanganslutning (mm)
50 – 100