Produkter> Modellerna i översikt > Föravskiljarbehållare
Ruwac föravskiljartunna i rostfritt stål. Ruwac föravskiljare Ruwac föravskiljare Ruwac föravskiljare Ruwac föravskiljaranslutning Ruwac föravskiljare med tipplastare Ruwac föravskiljare lock Ruwac föravskiljare lock Ruwac föravskiljare lock

Föravskiljarbehållare

  • Behovsanpassad föravskiljare
  • Avskiljning av olika sugmaterial, torrt, fuktigt eller vått
  • Sitter mellan sugställe och -enhet
  • Avlastning av filtret

Föravskiljarfunktion i detalj

01 Uppsugning av torra medier genom cyklon
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett torrt medium genom en cyklon in i föravskiljaren
02 Uppsugning av långfibriga partiklar i förfiltercell
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar insugning av långfibriga partiklar i föravskiljaren
03 Uppsugning av torra medier
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett torrt medium in i föravskiljaren
04 Uppsugning av flytande medium
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett flytande medium in i föravskiljaren

Tekniska data

Hölje
Rostfritt stål, stålplåt-förzinkad
Volym (liter)
35 – 200
Slanganslutning (mm)
50 – 100