Våtavskiljare – säkra produkter – säker funktion

Våtavskiljare separerar damm och dammpartiklar av alla slag. De leds i flytande medier och binds där på ett säkert sätt. Våra våtavskiljare finns i olika utföranden som skiljer sig åt i storlek. 
De lämpar sig särskilt väl för sugmaterial som drivladdningspulver, sprängämne, titan, aluminiumdamm eller magnesiumdamm. Dammet leds in i flytande medier och kan därför inte antändas längre utan vidare. Det är t.o.m. möjligt att kyla ned heta gaser. Så gott som alla krav kan tillgodoses.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen