Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området med silo och big bag suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Undvikande av spill vid tappning av PC-granulat

Kund: Chemion
Sugmaterial: polykarbonat (PC)-granulat
Bransch: kemi
Sug: Ruwac DS 2520 L-B1 med föravskiljare och big bag

I egenskap av specialiserad tjänsteleverantör har Chemion etablerat sig inom kemilogistiken – bl.a. i Chemiepark Krefeld-Uerdingen. Där producerar Covestro ca 250 000 ton av olika Makrolon®-typer varje år. Detta polykarbonat används bl.a. till produktion av CD- och DVD-skivor, solcellsmoduler och takkonstruktioner. Här svarar Chemion för förvaring, tappning och paketering på Covestro:s uppdrag. För detta har man ett silologistikcentrum med ca 80 distributions- och mixersilor till förfogande.

Uppgift

Vid tappning resp. säckfyllning av stora PC-mängder går det inte att undvika att granulat hamnar på golvet. Eftersom kulorna är små, hårda och runda kan personalen halka på dem. Därför måste granulatet sugas upp direkt. Användaren sökte efter en lösning för uppsamling av granulatet innan det hamnar på golvet, så att det kan gå tillbaka till produktionen. Man ville undvika svinn och öka materialavkastningen.

Lösning

Nedanför tappningsanläggningen som fyller 900 kg-säckarna, installerades ett uppsamlingstråg. Där samlas granulatet om det skulle hamna bredvid kärlet. En Ruwac-sug av typ DS 2520 L-B1 med föravskiljare gör det möjligt att suga upp granulatet, som först kommer till en kundspecifik, Ruwac-projekterad föravskiljare. Vid behov kan det tappas där på en big bag via en hjulsluss och ledas tillbaka till resp. silo.

Kemi

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Axalta

Rengöring av en arbetsstation för dosering av pigment i produktion av elektrodopplack

Ruwac industrisug DS2521 för damm-ex-området med big bag suger upp vaxadditiv hos Clariant i Gersthofen.

Clariant

I produktionen av mikroniserade vaxtillsatser garanterar en central uppsugningsanläggning med PTFE-belagda filter att tillsatserna är rena och har önskad kornstorleksfördelning.

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området med silo och big bag suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (DS med uppsamlingstråg)

Ett uppsamlingstråg och en Ruwac-sug: Det är allt som behövs för att leda tillbaka PC-granulat till transportkedjan vid tappning.

Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (SPS)

Vid tappning av PC-granulat är spånsugar lämpliga, även om de har utvecklats för ett helt annat ändamål.

Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Evonik Catalysts Chemiepark

Dammexplosionsskyddade sugar i produktionen av fastbäddskatalysatorer svarar för renheten både i produktionsmaskinerna och i deras omgivning.

Evonik

Med en ”universalsug” från Ruwac avlägsnar en tillverkare av kemiska tillsatser pulverrester från golvet och produktionsanläggningarna.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp kosmetikdamm hos L´Oreal i Karlsruhe.

L´Oreal

Stationär utsugsanläggning för dammfri dosering av innehållskomponenter i blandningsbehållare i kosmetikproduktion.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Vestolit

PVC-granulat, kompounder och olika plasttillsatser sugs upp av en dammexplosionsskyddad sug på teknikavdelningen hos en ledande plasttillverkare

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen