Ruwac industrisug DS2521 för damm-ex-området med big bag suger upp vaxadditiv hos Clariant i Gersthofen.

Produktion av mikroniserade additiv: Central uppsugning av damm

Kund: Clariant
Sugmaterial: additiv för lacker och plaster
Bransch: kemi
Sug: DS 2520 M-B1 som central uppsugningsanläggning med höghastighetscyklon som föravskiljare

Clariant AG är en av världens största leverantörer av specialkemikalier. Inom sektorn Additiv utvecklas och tillverkas tillsatser som förbättrar plasters och lackers funktionsegenskaper och prestanda. Gersthofen-fabriken i närheten av Augsburg tillverkar bl.a. ett brett spektrum av vaxbaserade tillsatser. De gör bl.a. att tryckfärger fäster mycket bra på bärarmaterialet, att plaster blir mycket lättbearbetade och att lacker får en hög reptålighet.

Uppgift

Ett centralt arbetsmoment i vaxföretagen i Gersthofen är malning av vaxerna ned på mikron-nivå: Beroende på typ har mikropulvren i Ceridust-additiven partikelstorlekar på max. 15 till 35 µm. Vid malning kan dammutveckling inte undvikas. Hos Clariant sugs dammet upp ”inline”, eftersom det skulle påverka kornstorleksfördelningen och därmed produktkvaliteten på de mikroniserade vaxerna.

Lösning

Här används en Ruwac-sug av typ DS 2520 M-B1 men inte som i normalfallet, som mobilt aggregat utan som en central uppsugningsanläggning. I kvarnanläggningarnas tilledningar och doseringsenheter sitter det ett antal uppsugningsställen som leds till sugaggregatet via en samlingsledning. En höghastighetscyklon är installerad uppströms sugen och den har ett kontinuerligt utlopp som skiljer ut större partiklar och leder dem till en uppsamlingsbehållare. Ett filter av typ B1 fångar upp damm med mindre partikelhalt. Kvarnanläggningarna är igång i snitt 16 till 17 timmar per dygn, och den integrerade uppsamlingsbehållaren på 90 l är utrustad med en automatisk nivåövervakning.

Eftersom vaxdamm tenderar att klibba fast måste Ruwac välja ett filtermaterial som motverkar denna egenskap. Därför används ett medium med PTFE-beläggning. Mediets uppfångningsförmåga uppfyller användningskategori C, vilket innebär: En genomsläppsgrad på 0,1% överskrids inte. Anläggningen är utförd enligt kraven på damm-ex-zon 21. När det gäller explosionsskyddet uppnås dammklass M, som lämpar sig för damm med exponeringsgränsvärde på under 0,1 mg/m3.

Kemi

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Axalta

Rengöring av en arbetsstation för dosering av pigment i produktion av elektrodopplack

Ruwac industrisug DS2521 för damm-ex-området med big bag suger upp vaxadditiv hos Clariant i Gersthofen.

Clariant

I produktionen av mikroniserade vaxtillsatser garanterar en central uppsugningsanläggning med PTFE-belagda filter att tillsatserna är rena och har önskad kornstorleksfördelning.

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området med silo och big bag suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (DS med uppsamlingstråg)

Ett uppsamlingstråg och en Ruwac-sug: Det är allt som behövs för att leda tillbaka PC-granulat till transportkedjan vid tappning.

Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (SPS)

Vid tappning av PC-granulat är spånsugar lämpliga, även om de har utvecklats för ett helt annat ändamål.

Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Evonik Catalysts Chemiepark

Dammexplosionsskyddade sugar i produktionen av fastbäddskatalysatorer svarar för renheten både i produktionsmaskinerna och i deras omgivning.

Evonik

Med en ”universalsug” från Ruwac avlägsnar en tillverkare av kemiska tillsatser pulverrester från golvet och produktionsanläggningarna.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp kosmetikdamm hos L´Oreal i Karlsruhe.

L´Oreal

Stationär utsugsanläggning för dammfri dosering av innehållskomponenter i blandningsbehållare i kosmetikproduktion.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Vestolit

PVC-granulat, kompounder och olika plasttillsatser sugs upp av en dammexplosionsskyddad sug på teknikavdelningen hos en ledande plasttillverkare

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen