Ren och säker produktion av additiv

Kund: Evonik
Sugmaterial: additiv
Bransch: kemi
Sug: Ruwac DS 1220 (damm-ex-zon 22)

Evonik AG är en av världens största tillverkare av specialkemikalier. I Essen tillverkar företaget bl.a. specialsilikoner och organiska föreningar som används som rå-, hjälp- och tillsatsämnen bl.a. i kosmetika, syntetmaterial och skumplast samt i färger och lacker, och optimerar produkternas egenskaper eller verkan.

Uppgift

Både slutprodukterna och många råmaterial till dessa silikonemulsioner kommer i pulverform. Därför måste man befria bearbetningsanläggningen regelbundet från pulverrester. Härvid sökte man efter en kraftfull, kompakt och långlivad allround-maskin bland industrisugarna.

Lösning

Sugen av typ DS 1220 är smidig även i snäva utrymmen och trefasmotorn är dimensionerad för kontinuerlig användning. Personalen använder den till att rengöra golvet samt produktionsanläggningarna och tappningsanordningarna. Det väl tilltagna filtersystemet (klass M; genomsläppsgrad 0,1%) skapar en förutsättning för långa filterbrukstider. Eftersom organiskt damm i kombination med syret i luften kan bilda en antändlig blandning, använder sig Evonik av det dammexplosionsskyddade utförandet av DS 1220.

Kemi

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Axalta

Rengöring av en arbetsstation för dosering av pigment i produktion av elektrodopplack

Ruwac industrisug DS2521 för damm-ex-området med big bag suger upp vaxadditiv hos Clariant i Gersthofen.

Clariant

I produktionen av mikroniserade vaxtillsatser garanterar en central uppsugningsanläggning med PTFE-belagda filter att tillsatserna är rena och har önskad kornstorleksfördelning.

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området med silo och big bag suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (DS med uppsamlingstråg)

Ett uppsamlingstråg och en Ruwac-sug: Det är allt som behövs för att leda tillbaka PC-granulat till transportkedjan vid tappning.

Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (SPS)

Vid tappning av PC-granulat är spånsugar lämpliga, även om de har utvecklats för ett helt annat ändamål.

Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Evonik Catalysts Chemiepark

Dammexplosionsskyddade sugar i produktionen av fastbäddskatalysatorer svarar för renheten både i produktionsmaskinerna och i deras omgivning.

Evonik

Med en ”universalsug” från Ruwac avlägsnar en tillverkare av kemiska tillsatser pulverrester från golvet och produktionsanläggningarna.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp kosmetikdamm hos L´Oreal i Karlsruhe.

L´Oreal

Stationär utsugsanläggning för dammfri dosering av innehållskomponenter i blandningsbehållare i kosmetikproduktion.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Vestolit

PVC-granulat, kompounder och olika plasttillsatser sugs upp av en dammexplosionsskyddad sug på teknikavdelningen hos en ledande plasttillverkare

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen