Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Renhet och säkerhet i produktion av katalysatorer

Kund: Evonik Catalysts Chemiepark
Sugmaterial: fastämneskemikalier
Bransch: kemi
Sug: två Ruwac DS 1220 GasEx

Evonik Industries AG är världsledande tillverkare av speciakemikalier och högprestandamaterial. Affärsområdet ”Catalysts“ tillverkar katalysatorer på ett flertal platser – i Marl t.ex. tillverkas fastbäddskatalysatorer som accelerar processerna inom kemiproduktionen och gör den energi- och kostnadseffektivare.

Uppgift

Vid produktion av katalysatorer – bland processmomenten har vi bl.a. formgivning, impregnering, beläggning och termisk behandling – kan dammutveckling inte undvikas helt. Av arbetssäkerhetsskäl skall rester som bildas vid omtappning eller produktbyte sugas upp omedelbart. Detta är desto viktigare när dammet är delvis explosivt.

Lösning

Här använder Evonik två damm-ex-sugar från Ruwac. De konstruerades för insats i dammexplosionsutsatta områden och är extremt flexibla. Detta säkerställs genom den enkla transporten från användningsplatsen och genom de olika sugmunstyckena, -borstarna etc. som Evonik har beställt som tillbehör. De svarar för att varje rengöringsuppgift på golvet eller vid resp. i maskinerna kan klaras av effektivt och grundligt med rätt ”verktyg”.

Eftersom de ansvariga i Evonik:s katalysatorprodukten lägger stor vikt vid en tyst drift av maskiner och anläggningar är en av de båda Ruwac-ex-sugarna i serie DS 1 utförd med 2,2 kW som ”tystgående sug”.

Kemi

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Axalta

Rengöring av en arbetsstation för dosering av pigment i produktion av elektrodopplack

Ruwac industrisug DS2521 för damm-ex-området med big bag suger upp vaxadditiv hos Clariant i Gersthofen.

Clariant

I produktionen av mikroniserade vaxtillsatser garanterar en central uppsugningsanläggning med PTFE-belagda filter att tillsatserna är rena och har önskad kornstorleksfördelning.

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området med silo och big bag suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (DS med uppsamlingstråg)

Ett uppsamlingstråg och en Ruwac-sug: Det är allt som behövs för att leda tillbaka PC-granulat till transportkedjan vid tappning.

Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (SPS)

Vid tappning av PC-granulat är spånsugar lämpliga, även om de har utvecklats för ett helt annat ändamål.

Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Evonik Catalysts Chemiepark

Dammexplosionsskyddade sugar i produktionen av fastbäddskatalysatorer svarar för renheten både i produktionsmaskinerna och i deras omgivning.

Evonik

Med en ”universalsug” från Ruwac avlägsnar en tillverkare av kemiska tillsatser pulverrester från golvet och produktionsanläggningarna.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp kosmetikdamm hos L´Oreal i Karlsruhe.

L´Oreal

Stationär utsugsanläggning för dammfri dosering av innehållskomponenter i blandningsbehållare i kosmetikproduktion.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Vestolit

PVC-granulat, kompounder och olika plasttillsatser sugs upp av en dammexplosionsskyddad sug på teknikavdelningen hos en ledande plasttillverkare

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen