Alltid på säkra sidan: Uppsugning av plaster och additiv

Kund: Vestolit
Sugmaterial: plaster (PVC) och plastadditiv
Bransch: kemi
Sug: Ruwac DS 1220 (damm-ex-zon 22)

Vestolit GmbH räknas bland de ledande tillverkarna av PVC (polyvinylklorid), som främst används inom byggsektorn (fönsterprofiler, rör, golvbeläggningar…). I Chemiepark Marl har Vestolit Europas största helintegrerade PVC-fabrik med en årlig kapacitet om 400 000 ton.

Uppgift

På sin teknikavdelning testar Vestolit egenskapsprofilen hos nya PVC-sorter och deras beståndsdelar, och testar även bearbetningsegenskaperna. Det finns bl.a. två extruderanläggningar till applikationsteknikernas förfogande. Eftersom dessa anläggningar ofta riggas om i en teknikfabrik kan PVC-compounder och andra produktionsrester hamna i omgivningen. De måste – vilken är grundpelaren inom Vestolit – omedelbart sugas upp från golvet eller anläggningarna.

Lösning

För detta använder Vestolit en Ruwac-sug i DS-serien för damm-ex-zon 22. En hög standard uppnås vad gäller personalens hälsoskydd, tack vare ett fickfilter i dammklass M, som uppnår en restdammshalt på 0,1 mg/ m3. Sugen används inte bara i bearbetningsanläggningarna utan även i compounderingsanläggningen med vilken tillämpningstekniken tar fram de nya materialberedningarna.

Kemi

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Axalta

Rengöring av en arbetsstation för dosering av pigment i produktion av elektrodopplack

Ruwac industrisug DS2521 för damm-ex-området med big bag suger upp vaxadditiv hos Clariant i Gersthofen.

Clariant

I produktionen av mikroniserade vaxtillsatser garanterar en central uppsugningsanläggning med PTFE-belagda filter att tillsatserna är rena och har önskad kornstorleksfördelning.

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området med silo och big bag suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (DS med uppsamlingstråg)

Ett uppsamlingstråg och en Ruwac-sug: Det är allt som behövs för att leda tillbaka PC-granulat till transportkedjan vid tappning.

Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (SPS)

Vid tappning av PC-granulat är spånsugar lämpliga, även om de har utvecklats för ett helt annat ändamål.

Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Evonik Catalysts Chemiepark

Dammexplosionsskyddade sugar i produktionen av fastbäddskatalysatorer svarar för renheten både i produktionsmaskinerna och i deras omgivning.

Evonik

Med en ”universalsug” från Ruwac avlägsnar en tillverkare av kemiska tillsatser pulverrester från golvet och produktionsanläggningarna.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp kosmetikdamm hos L´Oreal i Karlsruhe.

L´Oreal

Stationär utsugsanläggning för dammfri dosering av innehållskomponenter i blandningsbehållare i kosmetikproduktion.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Vestolit

PVC-granulat, kompounder och olika plasttillsatser sugs upp av en dammexplosionsskyddad sug på teknikavdelningen hos en ledande plasttillverkare

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen