Ruwac våtavskiljare NA250 med cyklon suger upp magnesiumdamm hos Almamet i Ratingen.

Den bästa blandningen – och den säkra uppsugningen

Kund: Almamet
Sugmaterial: metalldamm
Bransch: metallbearbetning
Sug: våtavskiljare NA 250 AM med förkopplad cyklonavskiljare

Almamet GmbH tillverkar bl.a. reduktions- och avsvavlingsmedel för stålindustrin. Det rör sig om blandningar av magnesium- och aluminiumpulver med andra beståndsdelar. Dessutom producerar Almamet även pulver av magnesiumlegeringar som används vid tillverkningen av eldfasta produkter.

Uppgift

Eftersom lättmetalldamm är antändligt måste det sugas bort. Detta gäller i synnerhet för mixeranläggningen där upp till sex pulverformiga innehållsämnen matas fram via transportskruvar till mixerbehållarna. Här sökte man efter en kraftfull uppsugningsaläggning som uppfyller kraven på dammexplosionsskyddet.

Lösning

Direkt vid mixeranläggningen leds det damm som skall sugas upp först till en ca två meter hög cyklon. Den fungerar som föravskiljare och avskiljer en stor del av partiklarna. Det lättmetalldamm som fortfarande finns kvar i luftströmmen kommer till en våtavskiljare av typ NA 250 AM (för ”Aluminium/ Magnesium“). Den leder det antändliga dammet genom en vätska och oskadliggör det. Uppströms finns det två restdammfilter; en avgasningsventil förhindrar att det uppstår antändlig atmosfär i själva sugen. Uppsugningsanläggningens drivaggregat är utfört som en separat enhet.

Driftsledningen vid Almamet-fabriken i Ratingen är mycket nöjd med anläggningen. Mätningar har visat att mer än 99% av det explosiva dammet absorberas på ett tillförlitligt sätt.

Industri, allmänt

Ruwac våtavskiljare NA250 med cyklon suger upp magnesiumdamm hos Almamet i Ratingen.

Almamet

Hos ett företag som bearbetar magnesium- och aluminiumpulver säkerställer en våtavskiljare från Ruwac att ingen explosiv atmosfär genereras vid blandningen och tappningen av pulvren.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 och föravskiljare suger upp spån hos Edding-fabriken i Bautzen.

Edding

Inom filtpennstillverkningen hos Edding jobbar en sug delvis mobilt, delvis stationärt: Den kan integreras i produktionsanläggningarna och även användas fritt rörlig för golv- och anläggningsrengöring.

Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Filmstudio Hamburg

Verkstäderna hos ett filmproduktionsbolag arbetar med Ruwac-sugar i fem hallar. Just nu håller man på att byta från trefas- till växelsströmssugar.

Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Odelo

Hur suger man bäst upp damm från GFK- och ledarplattor? Direkt där det uppstår – med en dammexplosionsskyddad sug.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Ruwac industrisug R01 S suger upp ledarplattsdamm hos Schmersal i Wuppertal.

Schmersal

Mobil uppsugningsanläggning (med kundspecifik sugledningsfördelare) vid stationer för manuell bearbetning av ledarplattor

Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Schunk

En tillverkare av CFK-komponenter har installerat en central uppsugningsanläggning i en ny produktionshall. Anläggningen suger upp det uppkomna dammet på ett tillförlitligt sätt vid alla produktionssystem.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen