”Semi-mobil“ spånsugning vid produktion av filtpennor

Kund: Edding
Sugmaterial: plastspån
Bransch: industri, allmänt
Sug: Ruwac DS 1400

Edding-koncernen, med säte i Hamburg, har klarat det som många företag strävar efter: Dess centrala produkt har blivit en kategoribeteckning. För många konsumenter är en filtpenna helt enkelt ”en Edding”. Företaget tillverkar också många andra produkter inom skriv- och märkprodukter, tryck, kosmetik och visuell kommunikation. Men precis som tidigare ligger fokus på filtpennan, i dess många varianter.

Uppgift

Ca 50% av alla ”Eddings“ kommer från Bautzen-fabriken som byggdes 1992, och som tillverkar upp till 200 000 filtmärkpennor per skift. Bland de processer som är mest automatiserade hittar vi den exakta kapningen av pennhylsorna. Här frisätts långa polypropylenspån, som skall sugas upp direkt.

Lösning

Här använder man en Ruwac trefassug av typ DS 1400, som normalt används som mobil enhet för rengöring av golv och industrianläggningar. Men hos Edding används den som ”semi-mobil“ – man skulle precis lika gärna kunna säga: som ”semi-stationär“ – sug.

Uppsugningsställena, d.v.s. sugslangarna, är direktintegrerade i produktionsanläggningarna. Sugen slås på och av med anläggningen. Det uppsugna spånet samlas upp i en sugtunna, som sitter uppströms själva sugen och som enkelt kan tömmas.

Eftersom flera pennor tillverkas på en och samma linje finns det flera parallella skärstationer och fem slangar som utmynnar i dammtunnan – ett sällsynt ”blickfång” inom uppsugningstekniken men som inte valdes av optiska skäl utan eftersom det är det tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen.

De ansvariga vid Edding-fabriken valde bort en stationär uppsugningsanläggning eftersom de planerar enligt mottot ”Keep it simple“ och dessutom ville största möjliga flexibilitet. Dessa mål uppnåddes till punkt och pricka: När produktionslinjen har paus kan personalen använda den flyttbara standardindustrisugen till att rengöra golvet och produktionsmaskinerna. Då behöver endast sugredskapet bytas ut. På detta sätt sparar Edding kostnader och har en ”Dual Use”-sug för stationär uppsugning och mobil rengöring.

 

Industri, allmänt

Ruwac våtavskiljare NA250 med cyklon suger upp magnesiumdamm hos Almamet i Ratingen.

Almamet

Hos ett företag som bearbetar magnesium- och aluminiumpulver säkerställer en våtavskiljare från Ruwac att ingen explosiv atmosfär genereras vid blandningen och tappningen av pulvren.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 och föravskiljare suger upp spån hos Edding-fabriken i Bautzen.

Edding

Inom filtpennstillverkningen hos Edding jobbar en sug delvis mobilt, delvis stationärt: Den kan integreras i produktionsanläggningarna och även användas fritt rörlig för golv- och anläggningsrengöring.

Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Filmstudio Hamburg

Verkstäderna hos ett filmproduktionsbolag arbetar med Ruwac-sugar i fem hallar. Just nu håller man på att byta från trefas- till växelsströmssugar.

Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Odelo

Hur suger man bäst upp damm från GFK- och ledarplattor? Direkt där det uppstår – med en dammexplosionsskyddad sug.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Ruwac industrisug R01 S suger upp ledarplattsdamm hos Schmersal i Wuppertal.

Schmersal

Mobil uppsugningsanläggning (med kundspecifik sugledningsfördelare) vid stationer för manuell bearbetning av ledarplattor

Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Schunk

En tillverkare av CFK-komponenter har installerat en central uppsugningsanläggning i en ny produktionshall. Anläggningen suger upp det uppkomna dammet på ett tillförlitligt sätt vid alla produktionssystem.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen