Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Mycket att göra för sugarna i ”Hamburgs största snickeri”

Kund: Filmstudio Hamburg
Sugmaterial: träspån och -damm
Bransch: industri, allmänt
Sug: DS 1220 (damm-ex), WSZ 2220 (damm-ex)

Studio Hamburg GmbH är en betydande tjänsteleverantör för film och TV. Med sina dotterbolag är företaget en av de ledande leverantörerna av bio- och TV-produktioner, dokumentärfilmer och underhållningsprogram – från ”Tatort” via ”Traumschiff” till ”Grossstadtrevier”. Ett viktigt affärsområde är dekorbygge. Med ca 800 fast anställda och mer än 800 frilansare är Studio Hamburg en av de viktigaste arbetsgivarna i Hansa-staden. Bland kunderna hittar vi dels offentlig-rättsliga och privata sändare samt oberoende film- och TV-producenter.

Uppgift

I snickeriets fem hallar – ett område av dekorbygget – bearbetas trä i stora dimensioner och stora volymer. Detta är förmodligen Hamburgs största snickeri, med dess ca 100 medarbetare. Och snickarna arbetar så gott som alltid med krävande projekt i skala 1:1. Här frisätts spån och damm i stora mängder. Desto viktigare då att det finns kraftfulla sugar.

Lösning

I varje hall används en Ruwac-sug för rengöringen av golvet och maskinerna. Sugarna är lämpliga att använda i dammexplosionsutsatta områden, och de uppskattas för sin flexibilitet: De gör det möjligt att snabbt rengöra stora golvytor och att suga ur filgrana fräshål i kulisser och dekorer.

Den äldsta sugen tillverkades 1996, idag byts de ut successivt. Filmstudio-företaget byter från trefas- till växelströmsmotorer, som – enligt ansvarigas uppgifter – arbetar mer ekonomiskt på lång sikt.

Industri, allmänt

Ruwac våtavskiljare NA250 med cyklon suger upp magnesiumdamm hos Almamet i Ratingen.

Almamet

Hos ett företag som bearbetar magnesium- och aluminiumpulver säkerställer en våtavskiljare från Ruwac att ingen explosiv atmosfär genereras vid blandningen och tappningen av pulvren.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 och föravskiljare suger upp spån hos Edding-fabriken i Bautzen.

Edding

Inom filtpennstillverkningen hos Edding jobbar en sug delvis mobilt, delvis stationärt: Den kan integreras i produktionsanläggningarna och även användas fritt rörlig för golv- och anläggningsrengöring.

Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Filmstudio Hamburg

Verkstäderna hos ett filmproduktionsbolag arbetar med Ruwac-sugar i fem hallar. Just nu håller man på att byta från trefas- till växelsströmssugar.

Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Odelo

Hur suger man bäst upp damm från GFK- och ledarplattor? Direkt där det uppstår – med en dammexplosionsskyddad sug.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Ruwac industrisug R01 S suger upp ledarplattsdamm hos Schmersal i Wuppertal.

Schmersal

Mobil uppsugningsanläggning (med kundspecifik sugledningsfördelare) vid stationer för manuell bearbetning av ledarplattor

Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Schunk

En tillverkare av CFK-komponenter har installerat en central uppsugningsanläggning i en ny produktionshall. Anläggningen suger upp det uppkomna dammet på ett tillförlitligt sätt vid alla produktionssystem.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen