Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Uppsugning av damm i LED-produktion

Kund: Odelo
Sugmaterial: damm från glasfiberförstärkt plast och ledarplattor
Bransch: industri, allmänt
Sug: Ruwac DS 1221 H (damm-ex)

En Europa-ledande tillverkare av LED-teknik med säte i Tyskland och med tio filialer världen över koncentrerar sig på utveckling och produktion av LED-system för fordonsindustrin. Fokus ligger på baklyktor till motorfordon.

Uppgift

LED-lamporna och tillhörande förkopplingsdon monteras på kort av elektriskt isolerande fiberförstärkt plast (GFK). Produktionen sker i s.k. paneler som separeras genom fräsning. Därvid uppstår fint GFK-damm som är hälsoskadligt och skall sugas upp. Detta damm är explosivt i viss koncentration med luftens syre.

Lösning

Vid varje fräsanläggning för separering av ledarplattorna är en Ruwac-sug fast installerad för uppsugning och bortforsling av explosivt damm (damm-ex-zon 22). De använda filtren i dammklass H lämpar sig för uppsugning av avlagrat, torrt, oantändligt, hälsofarligt damm med MAK-värden samt av cancerframkallande damm. Till denna kategori hör GFK-damm. Därmed är kraven inom arbets- och hälsoskyddet uppfyllda i full omfattningn. Dessutom är sugarna långlivade, effektiva och dimensionerade för kontinuerlig drift.

Industri, allmänt

Ruwac våtavskiljare NA250 med cyklon suger upp magnesiumdamm hos Almamet i Ratingen.

Almamet

Hos ett företag som bearbetar magnesium- och aluminiumpulver säkerställer en våtavskiljare från Ruwac att ingen explosiv atmosfär genereras vid blandningen och tappningen av pulvren.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 och föravskiljare suger upp spån hos Edding-fabriken i Bautzen.

Edding

Inom filtpennstillverkningen hos Edding jobbar en sug delvis mobilt, delvis stationärt: Den kan integreras i produktionsanläggningarna och även användas fritt rörlig för golv- och anläggningsrengöring.

Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Filmstudio Hamburg

Verkstäderna hos ett filmproduktionsbolag arbetar med Ruwac-sugar i fem hallar. Just nu håller man på att byta från trefas- till växelsströmssugar.

Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Odelo

Hur suger man bäst upp damm från GFK- och ledarplattor? Direkt där det uppstår – med en dammexplosionsskyddad sug.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Ruwac industrisug R01 S suger upp ledarplattsdamm hos Schmersal i Wuppertal.

Schmersal

Mobil uppsugningsanläggning (med kundspecifik sugledningsfördelare) vid stationer för manuell bearbetning av ledarplattor

Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Schunk

En tillverkare av CFK-komponenter har installerat en central uppsugningsanläggning i en ny produktionshall. Anläggningen suger upp det uppkomna dammet på ett tillförlitligt sätt vid alla produktionssystem.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen