Ruwac industrisug R01 S suger upp ledarplattsdamm hos Schmersal i Wuppertal.

Uppsugning av damm i elektronikproduktion

Kund: Schmersal
Sugmaterial: lödrök, damm från ledarplattor
Bransch: industri, allmänt
Sug: Ruwac ”tystgående” DS 1222

Schmersal-koncernen med säte i Wuppertal, räknas till de marknadsledande när det gäller maskinsäkerhet. Här erbjuds ett omfattande sortiment av säkerhetsbrytare och -system i mer än 10 000 serier och varianter.

Uppgift

Produktionsdjupet inom Schmersal är högt: Även elektroniken tillverkas i det egna företaget, så även en stor del av driftsmedierna. Ett exempel på detta är uppsugning vid skärstationerna i en produktionscell för manuell bearbetning och lödning av SMD-kort. Här skärs ledarplattorna till manuellt i två anläggningar eftersom stycktalen är små och automatisk kapning därför är olönsam. De egna driftsteknikerna har projekterat en uppsugning för denna station.

Lösning

En mobil uppsugningsanläggning som är hopkopplad med båda skäranläggningarna, tar upp dammet direkt där det uppstår. Där används en Ruwac ”tystsug” av typ DS 1222. Den står på några meters avstånd från produktionscellen och är hopkopplad via en sugledningsfördelare och en sugluftsregulator – som även den projekterades och installerades i egen regi – med de båda uppsugningsorganen vid skärverktygen.

Denna lösning uppfyller föreskriften ”uppsugning av ledarplattsdamm”. Sugen är utrustad med en fjärraktivering, d.v.s. den går igång automatiskt när skäranläggningen startas.

Ur Schmersals synvinkel är en av fördelarna med den ”halvmobila” sugen möjligheten till integration i hela anläggningen, plus flexibiliteten i placeringen.

 

Industri, allmänt

Ruwac våtavskiljare NA250 med cyklon suger upp magnesiumdamm hos Almamet i Ratingen.

Almamet

Hos ett företag som bearbetar magnesium- och aluminiumpulver säkerställer en våtavskiljare från Ruwac att ingen explosiv atmosfär genereras vid blandningen och tappningen av pulvren.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 och föravskiljare suger upp spån hos Edding-fabriken i Bautzen.

Edding

Inom filtpennstillverkningen hos Edding jobbar en sug delvis mobilt, delvis stationärt: Den kan integreras i produktionsanläggningarna och även användas fritt rörlig för golv- och anläggningsrengöring.

Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Filmstudio Hamburg

Verkstäderna hos ett filmproduktionsbolag arbetar med Ruwac-sugar i fem hallar. Just nu håller man på att byta från trefas- till växelsströmssugar.

Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Odelo

Hur suger man bäst upp damm från GFK- och ledarplattor? Direkt där det uppstår – med en dammexplosionsskyddad sug.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Ruwac industrisug R01 S suger upp ledarplattsdamm hos Schmersal i Wuppertal.

Schmersal

Mobil uppsugningsanläggning (med kundspecifik sugledningsfördelare) vid stationer för manuell bearbetning av ledarplattor

Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Schunk

En tillverkare av CFK-komponenter har installerat en central uppsugningsanläggning i en ny produktionshall. Anläggningen suger upp det uppkomna dammet på ett tillförlitligt sätt vid alla produktionssystem.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen