Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Rent och säkert: Flexibel dammuppsugning i bearbetningen av CFK

Kund: Schunk
Sugmaterial: kolfiberdamm (CFK)
Bransch: industri, allmänt
Sug: central uppsugningsanläggning (damm-ex)

I Heuchelheim producerar Schunk Kohlenstofftechnik GmbH bl.a. Kompositkomponenter i kolfiber (CFK), som till övervägande del används inom maskin- och anläggningskonstruktion samt i fordonsindustrin.

Uppgift

Eftersom damm frisätts i många bearbetningsprocesser behövde man också ta itu med frågan om uppsugning vid planeringen av en ny produktionshall. Man hade att välja mellan två koncept: en central uppsugningsanläggning och användning av många decentrala (mobila) sugar.

Lösning

De ansvariga vid Schunk valde – efter rådgivning med Ruwac-experter – en central uppsugningsanläggning med en kapacitet på 2 x 11 kW. Den är hopkopplad med ett stort antal sugpunkter via rörledningar. Vid behov ansluter användaren en av sugslangarna och kan suga bort dammet. Dessutom finns det även direktutsug installerade i vissa bearbetningsmaskiner vilka tar upp dammet direkt där det uppstår.

Anläggningen är utförd enligt kraven på dammexplosionsskydd. Eftersom de centrala komponenterna placerades på en mellanvåning tar de ingen plats i produktionen.

Till fördelarna med den centrala uppsugningsanläggningen hör även den ”sparsmakade” layouten, den höga flexibiliteten och den enkla hanteringen. Personalen kan ta upp mindre eller större mängder sugmaterial omedelbart, utan större arbetsinsats. Sugmaterialet samlas på en central plats och tömningen blir då enklare.

Industri, allmänt

Ruwac våtavskiljare NA250 med cyklon suger upp magnesiumdamm hos Almamet i Ratingen.

Almamet

Hos ett företag som bearbetar magnesium- och aluminiumpulver säkerställer en våtavskiljare från Ruwac att ingen explosiv atmosfär genereras vid blandningen och tappningen av pulvren.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 och föravskiljare suger upp spån hos Edding-fabriken i Bautzen.

Edding

Inom filtpennstillverkningen hos Edding jobbar en sug delvis mobilt, delvis stationärt: Den kan integreras i produktionsanläggningarna och även användas fritt rörlig för golv- och anläggningsrengöring.

Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Filmstudio Hamburg

Verkstäderna hos ett filmproduktionsbolag arbetar med Ruwac-sugar i fem hallar. Just nu håller man på att byta från trefas- till växelsströmssugar.

Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Odelo

Hur suger man bäst upp damm från GFK- och ledarplattor? Direkt där det uppstår – med en dammexplosionsskyddad sug.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Ruwac industrisug R01 S suger upp ledarplattsdamm hos Schmersal i Wuppertal.

Schmersal

Mobil uppsugningsanläggning (med kundspecifik sugledningsfördelare) vid stationer för manuell bearbetning av ledarplattor

Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Schunk

En tillverkare av CFK-komponenter har installerat en central uppsugningsanläggning i en ny produktionshall. Anläggningen suger upp det uppkomna dammet på ett tillförlitligt sätt vid alla produktionssystem.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen