Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Färgstarka pigment – ren uppsugning

Kund: Axalta
Sugmaterial: pigment, lackråämnen
Bransch: plastbearbetning
Sug: kompakt mobil damm-ex-sug DS 1220 M (zon 22)

Axalta räknas till de världsledande inom fordonslackering. Idag är statistiskt sett varannan bil i Europa föresdd med minst ett lackskikt från Axalta. I Wuppertal-fabriken tillverkar ca 2 000 medarbetare förstklassiga flytande lacker och beläggningar.

Uppgift

Av flexibilitetsskäl blandas pigmenten i dopplacksproduktionen manuellt från big bags. Arbetsstationen måste rengöras regelbundet, d.v.s. de färgrika pigmenten måste sugas upp. Dessutom måste innanmätet i transportanläggningen befrias mycket noggrant från rester vid varje produktbyte (färgbyte). Här måste man tänka på att de pulverformiga, delvis organiska pigmenten, kan vara explosiva.

Lösning

En Ruwac DS 1220 M (zon 22) – utrustad med olika munstycken och andra tillbehör – kan användas på ett flexibelt sätt för ”helt normala” rengöringsarbeten och för innerrengöring av transportanläggningen.

Till de avgörande kriterierna i anskaffningen hörde den explosionsskyddsínriktade konstruktionen, den bekväma hanteringen och den höga tillförlitligheten hos sugen. Ur Axaltas synvinkel är även Ruwacs lokala service en klar fördel.

Kemi

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Axalta

Rengöring av en arbetsstation för dosering av pigment i produktion av elektrodopplack

Ruwac industrisug DS2521 för damm-ex-området med big bag suger upp vaxadditiv hos Clariant i Gersthofen.

Clariant

I produktionen av mikroniserade vaxtillsatser garanterar en central uppsugningsanläggning med PTFE-belagda filter att tillsatserna är rena och har önskad kornstorleksfördelning.

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området med silo och big bag suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (DS med uppsamlingstråg)

Ett uppsamlingstråg och en Ruwac-sug: Det är allt som behövs för att leda tillbaka PC-granulat till transportkedjan vid tappning.

Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (SPS)

Vid tappning av PC-granulat är spånsugar lämpliga, även om de har utvecklats för ett helt annat ändamål.

Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Evonik Catalysts Chemiepark

Dammexplosionsskyddade sugar i produktionen av fastbäddskatalysatorer svarar för renheten både i produktionsmaskinerna och i deras omgivning.

Evonik

Med en ”universalsug” från Ruwac avlägsnar en tillverkare av kemiska tillsatser pulverrester från golvet och produktionsanläggningarna.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp kosmetikdamm hos L´Oreal i Karlsruhe.

L´Oreal

Stationär utsugsanläggning för dammfri dosering av innehållskomponenter i blandningsbehållare i kosmetikproduktion.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Vestolit

PVC-granulat, kompounder och olika plasttillsatser sugs upp av en dammexplosionsskyddad sug på teknikavdelningen hos en ledande plasttillverkare

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen