Ruwac industrisug DA5150 suger upp spannmålsdamm på spannmålslager hos GT Rostock.

Renare spannmålsomlastning i djuphavshamn

Kund: GT Rostock
Sugmaterial: spannmål
Bransch: lantbruk
Sug: Ruwac DA 5150 M med rörledningsnät över tre plan

Djuphavshamnen Rostock har specialiserat sig på omlastning av massgods, i synnerhet spannmål. I och med att lastkapaciteten blev otillräcklig, grundade fyra nordtyska agrarhandelsföretag GT Rostock GmbH, och investerade 30 miljoner euro i uppförandet av en ny terminal.

Uppgift

Terminalens silor rymmer 160 000 ton spannmål. De skulle fylla en stor fotbollsstadion till hälften. Upp till 1 200 ton kan lastas ombord på fartyget per timme, den maximala lossningskapaciteten för lastbilar är 900 ton i timmen. Vid lossning av dessa kvantiteter går det inte att undvika spannmålsdamm. I terminalens grundutrustning ingår därför en kraftfull uppsugningsanläggning.

Lösning

Planerarna valde en Ruwac av typ DA 5140 M. Dess 15 kW-direktdrift har tillräckligt med kapacitet för uppsugning på tre våningsplan. Ett 278 meter långt rörledningsnät medger rengöring över hela ytan. Så snart som sugröret kopplas ihop med ledningen går sugen igång. DA 5140 är mycket väl förberedd även för uppsugning av stora sugmaterialmängder, som kan uppstå i händelse av haverier.

Sugmaterialet faller ned från filterenheten direkt i en 200-literstunna, som är lagrad i en rull- och tippbar anordning och då kan transporteras, bytas ut och/eller tömmas utan besvär.

Lantbruk

Ruwac industrisug DA5150 suger upp spannmålsdamm på spannmålslager hos GT Rostock.

GT Rostock

På siloterminalen för spannmål svarar en kraftfull sug för renhållningen av tre plan – även vid stora mängder sugmaterial

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för damm-ex-området suger upp spannmåls- och potatisdamm i lantbruket

Lantbruk Schwalenberg

Ett lantbruk använder sig av en dammexplosionsskyddad sug av typ D 1220 B1 som ”allround-maskin” för rengöring av spannmålslager och av t.ex. förarhytter i lantbruksmaskiner.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen