Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för damm-ex-området suger upp spannmåls- och potatisdamm i lantbruket

Uppsugning av spannmålsdamm – säkert och effektivt

Kund: lantbruk Schwalenberg
Sugmaterial: spannmålsdamm
Bransch: lantbruk
Sug: DS 1220 B1 (damm-ex)

Företaget, med dr Bernd Schwalenberg i Nienburg/Saale som ägare, odlar framför allt spannmål men även potatis och ärtor på ca 350 hektars yta. En del av produkterna går till direktförsäljning och säljs i gårdens egna butik. För ca 1000 ton spannmål har man skapat förvaringsmöjligheter så att försäljning kan ske även vintertid: Då kan högre priser realiseras.

Uppgift

Man sökte efter en så flexibel och effektiv sug som möjligt för renhållningen av lagerhallarna och uppsugning av det damm som uppstår vid lossning och lastning.

Lösning

Dr Bernd Schwalenberg valde att införskaffa en trefassug av typ Ruwac DS 1220 B1. Sugarna i DS-serien är utformade för industriella tillämpningar med 24-timmarsdrift, och uppnår långa livslängder med hög tillförlitlighet även i tuffa insatsförhållanden.

Den kraftfulla trefasdriften skapar en förutsättning för hög sugeffekt. Samtidigt är maskinen kompakt och mycket enkel att manövrera, så att man kan hålla rent även på svåråtkomliga ställen.

Eftersom mycket stora ytor måste rengöras i gårdens hallar lönar det sig att använda en extra golvsug, som ansluts till suganslutningen. För den grundliga rengöringen av mindre ytor, t.ex. i lantbruksmaskinernas förarhytter, använd en rundborste.De generösa filterinsatserna i DS 1220 kan användas länge utan filterbyte; den låga filterytebelastningen skonar även filtermaterialet. Uppsamlingsbehållaren töms mycket enkelt med en fotspak. Den svarta färgen på GFK-huset indikerar att familjen Schwalenberg har köpt damm-ex-versionen av DS 1220. Precis som allt organiskt damm är även spannmålsdamm antändligt, förutsatt det finns en viss damm-luft-blandning. Sugen är därför utförd i konstruktionssätt B1. Med andra ord: Den lämpar sig för upsugning av antändligt damm i damm-ex-zon 22 enligt ATEX-direktivet.

Lantbruk

Ruwac industrisug DA5150 suger upp spannmålsdamm på spannmålslager hos GT Rostock.

GT Rostock

På siloterminalen för spannmål svarar en kraftfull sug för renhållningen av tre plan – även vid stora mängder sugmaterial

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för damm-ex-området suger upp spannmåls- och potatisdamm i lantbruket

Lantbruk Schwalenberg

Ett lantbruk använder sig av en dammexplosionsskyddad sug av typ D 1220 B1 som ”allround-maskin” för rengöring av spannmålslager och av t.ex. förarhytter i lantbruksmaskiner.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen