Ruwac våtavskiljare NA35 för damm-ex-området suger upp antändligt magnesiumdamm hos Pierburg i Nettetal.

Tvåvägsuppsugning: Våtavskiljare oskadliggör antändligt aluminium- och magnesiumdamm

Kund: Pierburg
Sugmaterial: aluminium- och magnesiumdamm
Bransch: metallbearbetning
Sug: DS 2720 i kombination med våtavskiljare

Som en del av Rheinmetall Automotive AG, d.v.s. fordonsgrenen av Rheinmetall, hör Pierburg till de marknadsledande vid utveckling och tillverkning av lager, kolvar, ventiler och pumpar till förbränningsmotorer. Men även för hybrid- och elfordon har Pierburg ett stort spektrum av energibesparande komponenter i drivlinan och i termostyrningen.

Uppgift

I Nettetal-anläggningen tillverkar Pierburg bl.a. sugrör av magnesium. Tillverkningen är högautomatiserad men t.ex. vid nollserier eller prototyper bearbetas magnesiumdelarna delvis manuellt. På dessa arbetsplatser måste deet fina och mycket reaktiva (d.v.s. antändliga) magnesiumdammet sugas upp helst direkt där det uppstår – så även i modellverkstaden.

Lösning

Eftersom många material bearbetas i modellverkstaden har Pierburg tillsammans med Ruwac utvecklat en stationär uppsugningsanläggning som ”tvåvägslösning”: Två uppsugningsarmar används, vilka skiljer sig åt redan genom färgsättningen. Om operatören beabetar icke-explosiva ämnen som t.ex. plaster, placerar denne den blå uppsugningsarmen i position, och dammet leds direkt till Ruwac-sugen av typ DS 2720 B1. Men om operatören arbetar med magnesium växlar han eller hon över till den röda uppsugningsarmen via en trevägskran. I detta fall kommer dammet först till en Ruwac-våtavskiljare. Här leds de uppsugna materialen via ett dopprör till en vätska och oskadliggörs där. Ett filter för de finaste partiklarna, vilket sitter nedströms, fångar upp partiklar som eventuellt inte har avskilts.Sugenheten befinner sig i ett angränsande utrymme. Precis som med våtavskiljaren är den godkänd för drift i explosionsutsatta områden (konstruktionstyp 1) och enligt BGR-direktiven lämplig för avskiljning av aluminium och magnesium.

Metallbearbetning

Ruwac industrisug R01 R022 med gnistfälla i damm-ex-området suger upp antändligt aluminiumdamm hos BMW München.

BMW

Vid reparation av fordonskarosser med aluminium- eller magnesiumkomponenter måste man tänka på att lättmetalldamm kan vara antändligt. En sug med ”gnistfälla” oskadliggör dammet – utan våtavskiljare.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp grafitdamm hos Drebelow i Nordholz.

Drebelow & Jahn

Uppsugning av fint metalldamm: Här används en Ruwac-avdammare i serie DS6 hos en producent av hydraulikblock i stål och aluminium

Ruwac spånsug SPS250 med direktdrift 3,0 kW suger upp metallspån hos Haux i Cuxhaven.

Haux

Vid avverkning inom tryckkärlsproduktion uppstår stora mängder metallspån. Maskinerna rengörs effektivt med hjälp av en spånsug.

Ruwac industrisug DS1220 för damm-ex-området suger upp metallspån hos Hörmann i Oerlinghausen.

Hörmann

På ett tillverkningsföretag för portar och dörrar används en Ruwac trefassug till i huvudsak golvrengöringen, men även för renhållningen av maskinerna.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp metallspån vid universitetet i Nürnberg.

NMF Neue Materialien Fürth

Ett forskningscentrum för nya aluminiumbearbetningsmetoder använder en våtavskiljare för omhändertagande av explosivt aiuminiumdamm invid en försöksanläggning.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för damm-ex-området suger upp explosivt aluminiumdamm hos Peak i Velbert

PEAK

Totalt sju Ruwac-sugar i dammexplosionsskyddat utförande används vid produktion av ett innovativt, lätt aluminium-byggmaterial på pulvermetallurgisk bas.

Ruwac våtavskiljare NA35 för damm-ex-området suger upp antändligt magnesiumdamm hos Pierburg i Nettetal.

Pierburg

I sin exempelverkstad har en fordonsleverantör installerat ett ”tvåvägsutsug” för uppsugning av plaster och metaller (konventionell industrisug) och antändligt lättmetalldamm (våtavskiljning).

Ruwac industrisug R01 A suger upp metallspån hos Salvatore Longo i Ratingen.

Salvatore Longo

Vid ett metallbearbetningsföretag används en Ruwac-sug universellt och varje dag – för omhändertagande av metallspån och slipdamm, både på golvet och på maskinerna.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen