Ruwac uppsugningsanläggning för damm-ex-området suger upp pulver från glasfiberförstärkt plast hos Alucolor i Chemnitz.

Central uppsugningsanläggning för pulverlackering

Kund: Alucolor
Sugmaterial: pulverlacker
Bransch: ytteknik
Sug: DS 1400 B1-C som central uppsugningsanläggning med föravskiljarsilo

Som industritjänsteleverantör fokuserar alucolor Oberflächenveredlung GmbH & Co. KG i Chemnitz på pulverlackering av stora aluminiumdelar. Man erbjuder ett så gott som obegränsat färgspektrum med olika glansgrader, strukturer och metallic-finish.

Uppgift

Frekventa färgbyten krävs i appliceringsanläggningarna eftersom man lackerar stora komponenter med små batchstorlekar. Av ekonomiska skäl vill man återvinna pulverlacken källsorterad, i synnerhet vid rengöringen av färgbytesanläggningarna.

Lösning

Den suganläggning som Ruwac utvecklade på basis av Ruwac-modulsystemet för Alucolor, är exakt avstämd till dessa förhållanden. I hallen med pulverlackeringskabinerna har man placerat ett rörledningsnät med ett flertal anslutningsställen för sugrör. När personalen ansluter ett sugrör till rörnätet slås en fast installerad Ruwac-industrisug av typ DS 1400 B1-C på automatiskt.

Sugmaterialet kommer först till en föravskiljarsilo med 200 liter volym, och först därefter till sugen. Silon sitter på ca 1,50 meters höjd och dess utloppsrör är så långt att det rymmer exakt så mycket pulver som passar i tömningssäcken. En löpare är placerad i både övre och undre änden av tömningsenheten. När operatören öppnar den övre löparen strömmar materialet in i röret. Då stängs den övre löparen och den undre öppnas, varvid sugmaterialet faller ned i tömningsbehållaren.

Föravskiljarsilo och sug är utrustade med fickfilter i kategori C. Dessutom har man installerat ett restdammsfilter som fångar upp även mycket små pulverpartiklar. Uppsugningsanläggningen uppfyller dammexplosionsskyddets krav.

Ytteknik

Ruwac uppsugningsanläggning för damm-ex-området suger upp pulver från glasfiberförstärkt plast hos Alucolor i Chemnitz.

Alucolor

En pulverlackerare använder en skräddarsydd, central utsugsanläggning för effektiv rengöring av lackeringskabiner och färgbytesanläggningar. Anläggningen gör det också möjligt att källsortera det uppsugna färgpulvret.

Ruwac industrisug RO1 S för zon 22 suger upp pulverlack vid Amazone-fabriken i Hude.

Amazone

Uppsugning av pulverlackrester i skruvhål i lantbruksmaskiner med kompakt, dammexplosionsskyddad sug

Ruwac uppsugningsanläggning suger upp pulverlack hos Claas i Harsewinkel.

Claas

Kundspecifik sug för uppsugning av stora pulverlackrester inom produktion av lantbruksmaskiner

Ruwac industrisug DS2520 med föravskiljare för damm-ex-området suger upp lackdamm och -dimma hos Thedens i Düsseldorf.

Thedens

På en kommersiell lackeringsverkstad för (nytto-)fordon avlägsnas sprutdimman – direkt där den bildas – av en Ruwac-sug med en trattformad utsugsenhet.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen