Ruwac industrisug RO1 S för zon 22 suger upp pulverlack vid Amazone-fabriken i Hude.

Pulverlackering: Uppsugning i stället för maskering

Kund: Amazone
Sugmaterial: pulverlack
Bransch: ytteknik
Sug: kompakt damm-ex-sug DA 1300 M med direktdrift

Markarbete, såningsteknik, gödsling och växtskydd: Inom dessa grenar av odlingsmaskiner hör Amazone till de internationellt ledande företagen. Man bedriver tillverkning i nio anläggningar; andelen export ligger på 80%.

Uppgift

I en ny fabrik i Oldenburg tillverkar Amazone maskiner för storskalig såningsteknik. Maskinerna pulverlackas och de ansvariga vid Amazone sökte efter ett ekonomiskt alternativ till förslutning av skruvhål före pulverappliceringen. Man brukar normalt använda plugg och maskering. Både metoderna kräver dock en stor manuell arbetsinsats både före och framför allt efter lackeringen.

Lösning

Det var teamet inom pulverapplicering som kom med en idé: Efter lackeringen sugs borrhålen helt enkelt ur. För denna uppgift införskaffade man en direktdriven Ruwac-sug av typ DA 1300 M (ex-zon 22).

Uppsugningen kan integreras väl i löpande-band-produktionen. Sugens operatör kan välja mellan flera specialmunstycken som passar in exakt i resp. hål och som har tillverkats resp. valts ut just för denna användning. En typisk komponent har t.ex. åtta hål som skall rengöras och för det krävs det tre olika munstycken.

Ytteknik

Ruwac uppsugningsanläggning för damm-ex-området suger upp pulver från glasfiberförstärkt plast hos Alucolor i Chemnitz.

Alucolor

En pulverlackerare använder en skräddarsydd, central utsugsanläggning för effektiv rengöring av lackeringskabiner och färgbytesanläggningar. Anläggningen gör det också möjligt att källsortera det uppsugna färgpulvret.

Ruwac industrisug RO1 S för zon 22 suger upp pulverlack vid Amazone-fabriken i Hude.

Amazone

Uppsugning av pulverlackrester i skruvhål i lantbruksmaskiner med kompakt, dammexplosionsskyddad sug

Ruwac uppsugningsanläggning suger upp pulverlack hos Claas i Harsewinkel.

Claas

Kundspecifik sug för uppsugning av stora pulverlackrester inom produktion av lantbruksmaskiner

Ruwac industrisug DS2520 med föravskiljare för damm-ex-området suger upp lackdamm och -dimma hos Thedens i Düsseldorf.

Thedens

På en kommersiell lackeringsverkstad för (nytto-)fordon avlägsnas sprutdimman – direkt där den bildas – av en Ruwac-sug med en trattformad utsugsenhet.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen