Ruwac industrisug DLS1000 för gas-ex-området suger upp antändliga vätskor på universitetskliniken Düsseldorf.

Safety first på värmekraftverket: Ex-sugen tar upp antändliga vätskor

Kund: Uni-Klinik Düsseldorf
Sugmaterial: antändliga vätskor (eldningsolja, bensin)
Bransch: övriga
Sug: Ruwac BFSD-AV med tryckluftsdrift

Universitetskliniken i Düsseldorf är ett viktigt medicinskt centrum långt bortom stadens gränser: 29 kliniker och 30 institut behandlar mer än 50 000 inlagda patienter varje år. Därutöver tillkommer fler än 300 000 polikliniska behandlingar. Kliniken har totat 5500 medarbetare, varav 800 läkare som säkerställer den medicinska vården. Många enheter såsom hantverk och utbildningsplatser bedrivs i egen regi.

Uppgift

Till universitetsklinkens infrastruktur hör ett eget värmekraftverk för fossila bränslen vilket försörjer fastigheterna med värme. Vid påfyllning av tankarna men även vid underhåll och reparation i kraftverksbyggnaden går det aldrig att helt utesluta att mindre mängder antändliga vätskor som eldningsolja eller bensin rinner ut. De måste sugas upp och bortskaffas fullständigt och säkert. Eftersom universitetskliniken lägger mycket stor vikt vid arbetssäkerhet och riskförebyggande, ville man köpa in en vätskesug som är särskilt lämpad för denna uppgift.

Lösning

Man valde en Ruwac-sug av typ BFSD-AV, som enkelt och riskfritt kan suga upp rester av antändliga vätskor i faroklasserna A I, A II, A III och B.

Förutom med Ruwac-sugarnas vanliga ex-skyddsutrustning är BFSD-AV utrustad med extra säkerhetsfunktioner. En automatisk nivåövervakning ser till att sugen slås ifrån automatiskt när den maximala mängden i uppsamlingsbehållaren har nåtts.

Sugens tryckluftsdrift (utförande med eldrift kan också levereras) är icke-kritisk sett till ex-skyddsaspekterna.


På det sättet kan universitetsklinikens tekniska avdelningar garantera att ev. utströmmande antändliga vätskor kan sugas upp snabbt och riskfritt och inte utgör någon fara för driften av värmekraftverket.

Andra branscher

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området suger upp aska vid ett biomassavärmeverk i Bentheimer-Holz i Bad Bentheim.

Bentheimer Holz

Ett företag inom biomassauppvärmning använder en mobil sug för att tömma askbehållarna i de anläggning som drivs på entreprenad. Tack vare den stora sugeffekten kan sugen ofta stå kvar på lastbilen.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 för gas-ex-området suger upp giftiga ämnen

Brandkåren i Bremerhaven

En ”brandkårssug” måste vara extra flexibel eftersom brandkåren hanterar och suger upp de mest skiftande (även antändliga och explosiva) flytande och dammformiga medier vid sina utryckningar.

Ruwac utsugsanläggning suger upp skelettstoft på krematoriet i Hamburg.

Krematorium Hamburg

På ett krematorium används en central uppsugningsanläggning till rengöringen av golven. Sugledningarna är dragna över tre plan och är 150 meter långa.

Ruwac industrisug DS2 suger upp träspån hos Steinway & Sons i Hamburg.

Steinway

Där hantverket med att bygga ”världens bästa flyglar och pianon” bedrivs, svarar mer än 90 Ruwac-sugar för renheten. Bandbredden hos de använda produkterna återspeglar Ruwac-programmet inom dammexplosionsskyddade sugar sedan 1979.

Ruwac industrisug DS4150 suger upp stendamm och kisel vid Karl-May-festspelen i Bad Segeberg.

Stump Spezialtiefbau – Karl-May-festspelen

I flera månaders tid sög två Ruwac DS 4150 ett fint borrdamm som hade uppstått vid säkringsarbetena med naturkulissen till Karl-May-festspelen. Sugarna stod på marken, och sugledningen hade placerats i bergväggen.

Ruwac industrisug DLS1000 för gas-ex-området suger upp antändliga vätskor på universitetskliniken Düsseldorf.

Universitetskliniken, Düsseldorf

En Ruwac-sug är placerad i värmekraftverket till universitetskliniken i Düsseldorf, och suger upp antändliga vätskor såsom eldningsolja eller bensin och leder bort dem.

Ruwac industrisug DS1220 suger upp pappersdamm och svamp vid ”Zentrum für Bucherhaltung” i Leipzig.

ZfB Leipzig

Vid avlägsnande av mögelsvamp från gamla, värdefulla böcker utför en Ruwac-sug med HEPA-filter ett riktigt precisionsarbete – och skyddar konservatorerna.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen