Ruwac kundtjänstpersonal öppnar kåpan till industrisugen på plats ute hos kund

Snabb hjälp när det gäller – din Ruwac-service

Vår servicepersonal arbetar snabbt. De kommer snabbt ut till kunden, och hjälper till med problemavhjälpandet, något som dock inte förekommer så ofta för våra industrisugar. Du kan förlita dig på vårt kompetenta serviceteam, som är mycket väl förtroget med vårt omfattande produktutbud. Över hela Tyskland jobbar mer än 20 kvalificerade servicetekniker ute på fältet och ser till att din industrisug är säker och effektiv! 

Vår servicetekniker kontrollerar och dokumenterar:

1

Filterenhet

· Föroreningsgrad

· Differenstryck

· Rengöringsfunktion

· Tätning

2

Drivning

· Rem

· Remskiva

· Fläkt

· Motor

· Undertryck

3

El

· Tilledning

· Stickkontakter (DGUV V3-provning)

4

Hölje

· Tätningar

· Deflektor

· Åkverk

· Tömningsenhet

5

Tillbehör

· Funktion

· Beskaffenhet

Förebygg i stället för att reparera – ditt Ruwac-underhållsavtal

Eftersom det är bättre att förebygga än att reparera är du alltid på säkra sidan med våra Ruwac-underhållsavtal. Erfarna servicetekniker kontrollerar mobila och stationära industrisugar i hela Tyskland. Enligt avtal, punktligt och noggrant, en till fyra gånger per år, allt efter önskemål. Efter underhåll/service får industrisugen Ruwacs underhållssigill, och kan fortsätta användas. På det sättet upprätthålls industrisugens prestanda, funktion och livslängd.

1

Planeringsmöjlighet

Tidsbokningen sker automatiskt och med fasta intervall. Dessa intervall kan anpassas individuellt till dina behov.

2

Regelbundenhet

Dina industrisugar kontrolleras regelbundet av våra kompetenta servicetekniker.

3

Personalens säkerhet

Det är endast genom en regelbunden kontroll av sugens funktioner som damm- och explosionsskyddet kan säkerställas.

4

Funktion

En störningsfri drift är garanterad eftersom vår utbildade specialistpersonal underhåll din industrisug med regelbundna intervall under hela avtalstiden.

5

Besparing

En tidig upptäckt av slitage och tekniska defekter förebygger reparationer, skyddar mot onödiga stilleståndstider och garanterar en lång brukstid för industrisugen.

Regelbundet underhåll – varför det?

Beroende på industrisugens eller driftsresursens utförande måste ägaren ta hänsyn till lagens bestämmelser:

Driftssäkerhetsförordningen

Driftssäkerhetsförordningen (Tyskland, ö.a.) föreskriver att arbetsgivaren alltid måste ställa säkra arbetshjälpmedel till arbetstagarens förfogande. Arbetstagarens hälsa och säkerhet måste vara tryggad på arbetsplatsen och i hanteringen av arbetsresurser.

DGUV V3

Förkortningen DGUV står för ”Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ (”tysk lagstadgad olycksfallsförsäkring”, ö.a.) och ”V3“ avser föreskrift 3. Föreskrift 3 beskriver kontrollen av den elutrustning som används på företagen.

Årlig teknisk kontroll

För industrisugar rekommenderar EN 60335-2-69 minst en årlig teknisk kontroll genom specialist. Arbetsresurser som är avsedda att användas i explosionsutsatta miljöer skall enligt driftssäkerhetsförordningen betraktas som anläggningar för vilka övervakning krävs (EN 60079-17). Våra servicetekniker har det som behövs för kontrollen.

Tillverkarkrav

Oberoende av ovannämnda krav kan tillverkaren ha provningsföreskrifter så att ägaren vidtar alla kraven i driftssäkerhetsförordningen.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Och det på förmånliga villkor. Kontakta oss gärna!

Till kontaktpersonen