Ruwac säljkonsult i kundsamtal

Goda råd från A till Ö, baserade på erfarenhet

Vad, när, var och hur länge? Det är frågor om sugmaterialet, som måste besvaras. Det behövs omfattande material-, teknik- och produktionskunskaper för att man skall hitta så exakta lösningar som möjligt för varje arbetsuppgift. Från aerosol till tändkälla: våra drygt 30 säljkonsulter svarar på dina frågor. Rådgivningen äger rum på plats. Det är bara när vi vet exakt hur produktionsvillkoren ser ut i ditt konkreta fall, som vi kan ta hänsyn till alla faktorer som är avgörande för framtagningen av den optimala suglösningen.

På basis av vår detaljerade analys tar vi sedan fram en individuell lösning för dig, och presenterar den på plats. Lösningen behöver inte vara komplicerad. Tack vare vår effektiva byggsatsprincip kan vi sätta ihop passande enhet från ett antal befintliga komponenter, och presentera den personligen – naturligtvis helt utan bindning.

Och om du har en alldeles särskild uppgift för oss, börjar vår utvecklingsavdelning skissa på ett verkligt Ruwac-unikum för dig. Det är bara att kontakta din flexibla beslutsstödjare!

Sök rätt på din flexibla beslutsstödjare!

Vi hjälper gärna till – så kontakta oss.

Till kontaktpersonen