Nytt inom Ruwac-programmet: Kompakt och prestandastark industridamsugare R13

Med direktdrift, minimalt utrymmeskrävande och Longopac®-system: En viktig egenskap för de nya dammsugarna uppfattar man genast: R13 kräver en minimal uppställningsyta om bara 500 x 600 mm.

En viktig egenskap på dessa nya dammsugare uppfattar man genast: R13 kräver en minimal uppställningsyta om bara 500 x 600 mm. Passar bra i trånga utrymmen, kan användas nästan överallt enkelt integreras vid behov och användas på flera ställen.

Stark prestanda, låg bullernivå

Ytterligare konstruktionsegenskaper för R13 uppfattar man vid uppsugningen eller om man läser i databladet – till exempel den utomordentligt starka framdrivningen. I chassit till dammsugaren finns en 3 kW-sidokanalsförtätning med växelström-direktdrivning som också lämpar sig för produktionsintegrerad användning på andra maskiner och anläggningar. Kombinationen av fickfilter och valfritt restdammfilter (dammklass M/ H) garanterar en hög renhetsgrad av utgående luft. Rengöringen sker alternativt manuellt eller med ström.

Trots den höga prestandan och kompakta konstruktionen arbetar R13 med en bullernivå om 64 dB(A) mycket tyst – ett plus för medarbetarnas arbetsmiljö. Användarbekvämligheten innefattar också enkel återvinning av dammsugaren. Ruwac-konstruktörerna har bestämt sig förö det patenterade Longopac®-systemet med avloppsslang. När slangen är full kopplas den övre delen från med en kabelförbindelse. Då tar användaren bort den delen av slangen och använder den stängda delen. Den förslutna slangändan dras ur och man kan använda den igen. I praktiken går detta till så att man ganska snabbt (30 sekunder vanligtvis) under drift, annars slipper dammet och det är mera hygieniskt, eftersom dammet genast stängs in i slangen.

Genomtänkt design

Även vad det gäller designen övertygar R13. Den helt stängda konstruktionen med glatt yta förhindrar att dammet sätter sig fast på dammsugaren. Då Ruwac i R13-modellen är kundspecifikt utformad samtliga färger i RAL-paletten tillgängliga. Och: eftersom den långlivade pulverbeläggningen är lätt att hantera, lämpar sig den nya dammsugaren även för att användas inom ESD-områden.

Med dessa egenskaper utökar R13 Ruwac-programmet för industridammsugare med en mycket kompakt och stark sådan för halvrörlig eller stationär användning som vid behov kan användas som ”ordinarie“. Manövrering sker bekvämt med hjälp av en meny med TFT-display och självklart anpassat till ett omfattande tillbehörsprogram i denna nya serie.