Sugtillämpningar i många branscher

Våra erfarenheter sträcker sig från fordonsindustrin, via läkemedelsbranschen, och till cementproduktion. Med varje bransch och med varje arbetsuppgift utökas erfarenheterna bit för bit.

Låt dig övertygas av praxis – eller låt dig inspireras till helt nya tankar. Och ring oss gärna, när idéerna börjar komma!

Additiv tillverkning

Ruwac våtavskiljare NA7-26 arbetar vid 3D-printning hos Realizer i Paderborn.

Realizer

En pionjär inom selektiv lasersmältning (SLM) av metaller använder sig av kompakta våtavskiljare från Ruwac för att suga upp metallpulver i maskinernas arbetsutrymmen.

Fordon

Ruwac industrisug R01 R022 med gnistfälla i damm-ex-området suger upp antändligt aluminiumdamm hos BMW München.

BMW

Vid reparation av fordonskarosser med aluminium- eller magnesiumkomponenter måste man tänka på att lättmetalldamm kan vara antändligt. En sug med ”gnistfälla” oskadliggör dammet – utan våtavskiljare.

Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Odelo

Hur suger man bäst upp damm från GFK- och ledarplattor? Direkt där det uppstår – med en dammexplosionsskyddad sug.

Bygg + hantverk

Ruwac industrisug R01 A suger upp stenslipdamm i Köln

Dombauhütte

I ”Dombauhütte zu Köln” (katedralrestauration, ö.a.) arbetar konservatorerna med detta UNESCO-världskulturarv. De använder två Ruwac-sugar som framför allt suger upp stendamm.

Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Filmstudio Hamburg

Verkstäderna hos ett filmproduktionsbolag arbetar med Ruwac-sugar i fem hallar. Just nu håller man på att byta från trefas- till växelsströmssugar.

Ruwac industrisug DS4150 för damm-ex-området suger upp vermikulit presspån hos Kramer Progetha i Düsseldorf.

Kramer Progetha

En tillverkare av mineraliska värmeisoleringsskivor använder en Ruwac-sug för att automatiskt rengöra skivorna från bearbetningsrester.

Kemi

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Axalta

Rengöring av en arbetsstation för dosering av pigment i produktion av elektrodopplack

Ruwac industrisug DS2521 för damm-ex-området med big bag suger upp vaxadditiv hos Clariant i Gersthofen.

Clariant

I produktionen av mikroniserade vaxtillsatser garanterar en central uppsugningsanläggning med PTFE-belagda filter att tillsatserna är rena och har önskad kornstorleksfördelning.

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området med silo och big bag suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (DS med uppsamlingstråg)

Ett uppsamlingstråg och en Ruwac-sug: Det är allt som behövs för att leda tillbaka PC-granulat till transportkedjan vid tappning.

Ruwac spånsug SPS250 suger upp makrolondamm hos Chemion i Uerdingen.

Chemion (SPS)

Vid tappning av PC-granulat är spånsugar lämpliga, även om de har utvecklats för ett helt annat ändamål.

Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Evonik Catalysts Chemiepark

Dammexplosionsskyddade sugar i produktionen av fastbäddskatalysatorer svarar för renheten både i produktionsmaskinerna och i deras omgivning.

Evonik

Med en ”universalsug” från Ruwac avlägsnar en tillverkare av kemiska tillsatser pulverrester från golvet och produktionsanläggningarna.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp kosmetikdamm hos L´Oreal i Karlsruhe.

L´Oreal

Stationär utsugsanläggning för dammfri dosering av innehållskomponenter i blandningsbehållare i kosmetikproduktion.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Vestolit

PVC-granulat, kompounder och olika plasttillsatser sugs upp av en dammexplosionsskyddad sug på teknikavdelningen hos en ledande plasttillverkare

Industri, allmänt

Ruwac våtavskiljare NA250 med cyklon suger upp magnesiumdamm hos Almamet i Ratingen.

Almamet

Hos ett företag som bearbetar magnesium- och aluminiumpulver säkerställer en våtavskiljare från Ruwac att ingen explosiv atmosfär genereras vid blandningen och tappningen av pulvren.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 och föravskiljare suger upp spån hos Edding-fabriken i Bautzen.

Edding

Inom filtpennstillverkningen hos Edding jobbar en sug delvis mobilt, delvis stationärt: Den kan integreras i produktionsanläggningarna och även användas fritt rörlig för golv- och anläggningsrengöring.

Ruwac industrisug R01 A för zon 22 suger upp trädamm i en filmstudio i Hamburg.

Filmstudio Hamburg

Verkstäderna hos ett filmproduktionsbolag arbetar med Ruwac-sugar i fem hallar. Just nu håller man på att byta från trefas- till växelsströmssugar.

Ruwac industrisug R01 R022 2 suger upp ledarplattsdamm hos Odelo i Kamp-Lintforth.

Odelo

Hur suger man bäst upp damm från GFK- och ledarplattor? Direkt där det uppstår – med en dammexplosionsskyddad sug.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp vatten hos fabriksbrandkåren inom Roche Diagnostics i Mannheim.

Roche Diagnostics

Två vattensugar i brandkårsutförande står redo när internbrandkåren hos en läkemedels- och diagnostiktillverkare tar upp spillda vätskor eller behöver pumpa schakt tomma.

Ruwac industrisug R01 S suger upp ledarplattsdamm hos Schmersal i Wuppertal.

Schmersal

Mobil uppsugningsanläggning (med kundspecifik sugledningsfördelare) vid stationer för manuell bearbetning av ledarplattor

Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Schunk

En tillverkare av CFK-komponenter har installerat en central uppsugningsanläggning i en ny produktionshall. Anläggningen suger upp det uppkomna dammet på ett tillförlitligt sätt vid alla produktionssystem.

Lantbruk

Ruwac industrisug DA5150 suger upp spannmålsdamm på spannmålslager hos GT Rostock.

GT Rostock

På siloterminalen för spannmål svarar en kraftfull sug för renhållningen av tre plan – även vid stora mängder sugmaterial

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för damm-ex-området suger upp spannmåls- och potatisdamm i lantbruket

Lantbruk Schwalenberg

Ett lantbruk använder sig av en dammexplosionsskyddad sug av typ D 1220 B1 som ”allround-maskin” för rengöring av spannmålslager och av t.ex. förarhytter i lantbruksmaskiner.

Livsmedel

Ruwac avdammare DS64000 suger upp svävdamm hos Bunny Tiernahrung i Melle.

Bunny Tiernahrung

Vid produktion av höbaserat djurfoder uppstår stora mängder damm. En tillverkare av premiumdjurfoder suger upp dammet med en avdammningsanläggning – direkt där dammet uppstår.

Ruwac industrisug DS4150 suger upp stensalt hos Esco i Bernburg.

Esco

En ledande salttillverkare behövde en kraftfull och korrosionsbeständig industrisug för rengöringen av en bearbetningsanläggning över flera våningsplan. Här används en Ruwac-sug.

Ruwac industrisug DS1220 för damm-ex-området suger upp specialdjurfoder hos Gimborn i Emmerich.

Gimborn

Ruwac-sugar används vid paketering av kattgodis och vid rengöring av maskinerna. Eftersom organiskt damm uppstår här, måste kraven avseende dammexplosionsskyddet uppfyllas.

Ruwac industrisug DA5150 suger upp spannmålsdamm på spannmålslager hos GT Rostock.

GT Rostock

På siloterminalen för spannmål svarar en kraftfull sug för renhållningen av tre plan – även vid stora mängder sugmaterial

Ruwac våtavskiljare NA250 för damm-ex-området suger upp sockerdamm hos Müllermilch i Zwickau.

Joghurtproduktion Müller-Milch

För uppsugningen av socker och andra ingredienser vid påfyllning i mixeranläggningarna använder sig en ledande tillverkare av fruktyoghurt flera stationära dammexplosionsskyddade uppsugningsanläggningar.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 med gnistfälla suger upp socker och spannmålsdamm hos Nordgetreide i Falkenhagen

Nordgetreide

En tillverkare av frukostflingor använder Ruwac-sugar för att suga upp laserröken från etiketteringssystemen på slutpaketeringslinjerna.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för damm-ex-området suger upp kaffepulver vid Probat-verken i Emmerich

Probat

En tillverkare av kafferosterianläggningar visar att man inte bara kan suga upp rester med Ruwac-sugar, utan även använda dem till att transportera förstklassiga livsmedelsråämnen. I ett showroom visas en Ruwac DS 1220 som sugtransportör.

Plastbearbetning

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1 för damm-ex-området suger upp färgpigment hos Axalta

Axalta

Rengöring av en arbetsstation för dosering av pigment i produktion av elektrodopplack

Ruwac industrisug DS2720 suger upp GFK-damm vid 3D-utskrift vid plastkonstruktion i Kiel.

Dilba Kunststoffbau

Vid produktion av museiexponat (t.ex. mammutskelett) i glasfiberförstärkt plast med 3-D-printmetoden visar en Ruwac-damm-Ex-sug vad den kan.

Ruwac uppsugningsanläggning för damm-ex-området suger upp pulver från glasfiberförstärkt plast hos Enercon i Aurich.

Enercon

Två centrala uppsugningsanläggningar svarar för renheten vid tillverkning av rotorblad hos en ledande producent av vindkraftsanläggningar. Alla handverktyg är anslutna direkt till anläggningarnas ledningsnät.

Ruwac industrisug R01 R022 2 tystgående sug hos Evonik Chemiepark i Marl.

Evonik Catalysts Chemiepark

Dammexplosionsskyddade sugar i produktionen av fastbäddskatalysatorer svarar för renheten både i produktionsmaskinerna och i deras omgivning.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1750 för damm-ex-området suger upp GFK- och CFK-damm hos Laetzsch

Lätzsch

Vid bearbetning av glasfiberförstärkt plast uppstår hälsofarliga ångor och damm. Därför använder sig specialisterna inom plastbearbetning av kraftfulla uppsugningsanläggningar – från Ruwac.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för damm-ex-området suger upp plastpigment vid Raschig-verken i Espenheim

Raschig

Vid varje byte av batch krävs en grundlig rengöring av de malningsanläggningar som används hos en tillverkare av duroplastiska formmassor. De tillsatser som används är färgrika, och främmande pigment måste undvikas. En Ruwac-sug håller rent

Ruwac industrisug R01 S suger upp GFK- och CFK-damm hos Schunk i Heuchelheim.

Schunk

En tillverkare av CFK-komponenter har installerat en central uppsugningsanläggning i en ny produktionshall. Anläggningen suger upp det uppkomna dammet på ett tillförlitligt sätt vid alla produktionssystem.

Ruwac uppsugningsanläggning suger upp plastdamm hos Tec Support i Bielefeld.

Tec Support

Effektiv uppsugning av stora spånmängder vid plastfräsning för möjliggör fraktionsbaserad återvinning: En kombination av dammexplosionsskyddade sugar och cykonavskiljare används för denna uppgift hos en tillverkare av plastveckbälgar.

Vestolit

PVC-granulat, kompounder och olika plasttillsatser sugs upp av en dammexplosionsskyddad sug på teknikavdelningen hos en ledande plasttillverkare

Metallbearbetning

Ruwac industrisug R01 R022 med gnistfälla i damm-ex-området suger upp antändligt aluminiumdamm hos BMW München.

BMW

Vid reparation av fordonskarosser med aluminium- eller magnesiumkomponenter måste man tänka på att lättmetalldamm kan vara antändligt. En sug med ”gnistfälla” oskadliggör dammet – utan våtavskiljare.

Ruwac avdammare DS64000 suger upp grafitdamm hos Drebelow i Nordholz.

Drebelow & Jahn

Uppsugning av fint metalldamm: Här används en Ruwac-avdammare i serie DS6 hos en producent av hydraulikblock i stål och aluminium

Ruwac spånsug SPS250 med direktdrift 3,0 kW suger upp metallspån hos Haux i Cuxhaven.

Haux

Vid avverkning inom tryckkärlsproduktion uppstår stora mängder metallspån. Maskinerna rengörs effektivt med hjälp av en spånsug.

Ruwac industrisug DS1220 för damm-ex-området suger upp metallspån hos Hörmann i Oerlinghausen.

Hörmann

På ett tillverkningsföretag för portar och dörrar används en Ruwac trefassug till i huvudsak golvrengöringen, men även för renhållningen av maskinerna.

Ruwac vattensug WSP200 suger upp metallspån vid universitetet i Nürnberg.

NMF Neue Materialien Fürth

Ett forskningscentrum för nya aluminiumbearbetningsmetoder använder en våtavskiljare för omhändertagande av explosivt aiuminiumdamm invid en försöksanläggning.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1220 för damm-ex-området suger upp explosivt aluminiumdamm hos Peak i Velbert

PEAK

Totalt sju Ruwac-sugar i dammexplosionsskyddat utförande används vid produktion av ett innovativt, lätt aluminium-byggmaterial på pulvermetallurgisk bas.

Ruwac våtavskiljare NA35 för damm-ex-området suger upp antändligt magnesiumdamm hos Pierburg i Nettetal.

Pierburg

I sin exempelverkstad har en fordonsleverantör installerat ett ”tvåvägsutsug” för uppsugning av plaster och metaller (konventionell industrisug) och antändligt lättmetalldamm (våtavskiljning).

Ruwac industrisug R01 A suger upp metallspån hos Salvatore Longo i Ratingen.

Salvatore Longo

Vid ett metallbearbetningsföretag används en Ruwac-sug universellt och varje dag – för omhändertagande av metallspån och slipdamm, både på golvet och på maskinerna.

Ytteknik

Ruwac uppsugningsanläggning för damm-ex-området suger upp pulver från glasfiberförstärkt plast hos Alucolor i Chemnitz.

Alucolor

En pulverlackerare använder en skräddarsydd, central utsugsanläggning för effektiv rengöring av lackeringskabiner och färgbytesanläggningar. Anläggningen gör det också möjligt att källsortera det uppsugna färgpulvret.

Ruwac industrisug RO1 S för zon 22 suger upp pulverlack vid Amazone-fabriken i Hude.

Amazone

Uppsugning av pulverlackrester i skruvhål i lantbruksmaskiner med kompakt, dammexplosionsskyddad sug

Ruwac uppsugningsanläggning suger upp pulverlack hos Claas i Harsewinkel.

Claas

Kundspecifik sug för uppsugning av stora pulverlackrester inom produktion av lantbruksmaskiner

Ruwac industrisug DS2520 med föravskiljare för damm-ex-området suger upp lackdamm och -dimma hos Thedens i Düsseldorf.

Thedens

På en kommersiell lackeringsverkstad för (nytto-)fordon avlägsnas sprutdimman – direkt där den bildas – av en Ruwac-sug med en trattformad utsugsenhet.

Andra branscher

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området suger upp aska vid ett biomassavärmeverk i Bentheimer-Holz i Bad Bentheim.

Bentheimer Holz

Ett företag inom biomassauppvärmning använder en mobil sug för att tömma askbehållarna i de anläggning som drivs på entreprenad. Tack vare den stora sugeffekten kan sugen ofta stå kvar på lastbilen.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 för gas-ex-området suger upp giftiga ämnen

Brandkåren i Bremerhaven

En ”brandkårssug” måste vara extra flexibel eftersom brandkåren hanterar och suger upp de mest skiftande (även antändliga och explosiva) flytande och dammformiga medier vid sina utryckningar.

Ruwac utsugsanläggning suger upp skelettstoft på krematoriet i Hamburg.

Krematorium Hamburg

På ett krematorium används en central uppsugningsanläggning till rengöringen av golven. Sugledningarna är dragna över tre plan och är 150 meter långa.

Ruwac industrisug DS2 suger upp träspån hos Steinway & Sons i Hamburg.

Steinway

Där hantverket med att bygga ”världens bästa flyglar och pianon” bedrivs, svarar mer än 90 Ruwac-sugar för renheten. Bandbredden hos de använda produkterna återspeglar Ruwac-programmet inom dammexplosionsskyddade sugar sedan 1979.

Ruwac industrisug DS4150 suger upp stendamm och kisel vid Karl-May-festspelen i Bad Segeberg.

Stump Spezialtiefbau – Karl-May-festspelen

I flera månaders tid sög två Ruwac DS 4150 ett fint borrdamm som hade uppstått vid säkringsarbetena med naturkulissen till Karl-May-festspelen. Sugarna stod på marken, och sugledningen hade placerats i bergväggen.

Ruwac industrisug DLS1000 för gas-ex-området suger upp antändliga vätskor på universitetskliniken Düsseldorf.

Universitetskliniken, Düsseldorf

En Ruwac-sug är placerad i värmekraftverket till universitetskliniken i Düsseldorf, och suger upp antändliga vätskor såsom eldningsolja eller bensin och leder bort dem.

Ruwac industrisug DS1220 suger upp pappersdamm och svamp vid ”Zentrum für Bucherhaltung” i Leipzig.

ZfB Leipzig

Vid avlägsnande av mögelsvamp från gamla, värdefulla böcker utför en Ruwac-sug med HEPA-filter ett riktigt precisionsarbete – och skyddar konservatorerna.