Ruwac utsugsanläggning suger upp skelettstoft på krematoriet i Hamburg.

Centralt utsug för modernt krematorium

Kund: Krematorium Hamburg
Sugmaterial: damm, aska
Bransch: övriga
Sug: central uppsugningsanläggning

Hamburger Krematorium GmbH har två krematorier, varav det ena på kyrkogården Ohlsdorf – världens största parkkyrkogård. Båda krematorierna klarar upp till 90 kremeringar per dag, och ca 80% av dessa äger rum på ankomstdagen. Krematoriernas utsläppsvärden är mycket bättre än vad standarderna kräver. Invändigt i byggnaden finner vi dels själva förbränningsanläggningarna, dels utrymmen för ett sista avsked. Renheten står överallt i fokus.

Uppgift

På flera nivåer av ”teknikdelen” i krematoriet skall det finnas möjlighet att ta upp det uppkomna dammet från golvet och suga bort det från enskilda anläggningar.

Lösning

En central uppsugningsanläggning med totalt mer än 150 meter långa sugledningar gör det möjligt att ansluta sugslangar med munstycken och borstar på olika ställen och på tre plan.

Den sugeffekt som krävs kommer från en 15 kW-motor som är avsedd för kontinuerlig drift. Ett fickfilter med 4,5 meter filteryta renar den insugna luften. Sugmaterialet samlas upp i ett tömningsfat som står under silon och är lufttätt tillslutet. Vissa anläggningar är även direktanslutna till uppsugningen. Exempelvis slås uppsugningsanläggningen på automatiskt när askkvarnen är igång. Den förminskar resterna från förbränningen och fyller askan i ett fat.

Andra branscher

Ruwac industrisug DS2520 för damm-ex-området suger upp aska vid ett biomassavärmeverk i Bentheimer-Holz i Bad Bentheim.

Bentheimer Holz

Ett företag inom biomassauppvärmning använder en mobil sug för att tömma askbehållarna i de anläggning som drivs på entreprenad. Tack vare den stora sugeffekten kan sugen ofta stå kvar på lastbilen.

Ruwac industrisug med trefasdrift DS1400 för gas-ex-området suger upp giftiga ämnen

Brandkåren i Bremerhaven

En ”brandkårssug” måste vara extra flexibel eftersom brandkåren hanterar och suger upp de mest skiftande (även antändliga och explosiva) flytande och dammformiga medier vid sina utryckningar.

Ruwac utsugsanläggning suger upp skelettstoft på krematoriet i Hamburg.

Krematorium Hamburg

På ett krematorium används en central uppsugningsanläggning till rengöringen av golven. Sugledningarna är dragna över tre plan och är 150 meter långa.

Ruwac industrisug DS2 suger upp träspån hos Steinway & Sons i Hamburg.

Steinway

Där hantverket med att bygga ”världens bästa flyglar och pianon” bedrivs, svarar mer än 90 Ruwac-sugar för renheten. Bandbredden hos de använda produkterna återspeglar Ruwac-programmet inom dammexplosionsskyddade sugar sedan 1979.

Ruwac industrisug DS4150 suger upp stendamm och kisel vid Karl-May-festspelen i Bad Segeberg.

Stump Spezialtiefbau – Karl-May-festspelen

I flera månaders tid sög två Ruwac DS 4150 ett fint borrdamm som hade uppstått vid säkringsarbetena med naturkulissen till Karl-May-festspelen. Sugarna stod på marken, och sugledningen hade placerats i bergväggen.

Ruwac industrisug DLS1000 för gas-ex-området suger upp antändliga vätskor på universitetskliniken Düsseldorf.

Universitetskliniken, Düsseldorf

En Ruwac-sug är placerad i värmekraftverket till universitetskliniken i Düsseldorf, och suger upp antändliga vätskor såsom eldningsolja eller bensin och leder bort dem.

Ruwac industrisug DS1220 suger upp pappersdamm och svamp vid ”Zentrum für Bucherhaltung” i Leipzig.

ZfB Leipzig

Vid avlägsnande av mögelsvamp från gamla, värdefulla böcker utför en Ruwac-sug med HEPA-filter ett riktigt precisionsarbete – och skyddar konservatorerna.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen