Ruwac header med KeyVisual Impressum

Företagsuppgifter enligt § 5 ”Telemediengesetz” (ty. Telemedia-lagst., ö.a.)

Företag: Ruwac Industriesauger GmbH
Företagets säte: Westhoyeler Str. 25 - 49328 Melle

Telefon: +49 (0) 5226 98300
E-post: ruwac(at)ruwac.de

VD: Axel Runge, Thomas Runge
Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück - HRB 112
VAT-nr:  DE 811188960

Utformning, design och realisering:
weitkamp marketing GmbH, Osnabrück

1. Bilderna, texterna och/eller grafiken på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade. Copyright till publicerade, egenframtagna objekt förblir hos Ruwac Industriesauger GmbH. Ingen del av innehållet på denna webbplats, det gäller i synnerhet för grafik, ljuddokument, videokliipp och texter, får mångfaldigas eller användas i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan skriftligt tillstånd från Ruwac Industriesauger GmbH.

2. Ruwac Industriesauger GmbH ikläder sig inget som helst ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten hos den tillhandahållna informationen. Ansvarsanspråk mot företaget vilka avser skador av materiell eller ideell natur, som orsakats av användning eller icke-användning av den erbjudna informationen resp. av användning av felaktig eller ofullständig information, är i princip uteslutna såvida det inte å Ruwac Industriesauger GmbH:s bevisligen föreligger uppsåt.

3. Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser (”länkar”) vilka ligger utanför vårt ansvarsområde, ansvarar Ruwac Industriesauger GmbH inte för deras innehåll. Endast leverantören av den sida till vilken länkning skett är ansvarig för illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller icke-användning av sådan typ av erbjuden information. Ruwac Industriesauger GmbH förklarar härmed uttryckligen att vid tiden för länksättningen var de länkade sidorna enligt vad företaget visste fria från illegalt innehåll. Ruwac Industriesauger GmbH har inget som helst inflytande på den aktuella eller framtida utformningen, innehållet eller upphovsrätten till länkade/kopplade sidor. Därför distanserar sig företaget uttryckligen från allt innehåll på länkade/kopplade sidor som ändrades efter länksättningen. Detta förhållningssätt gäller för alla länkar och referenser som har satts på den egna webbplatsen samt för externa inlägg i de gästböcker, diskussionsforum och mailinglistor som Ruwac Industriesauger GmbH har lagt upp.

4. Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte fullt ut uppfyller rådande rättsligt läge, berörs inte övriga delar av dokumentet därav till sitt innehåll och giltighet.