Ruwac och Longopac®-system. Det passar perfekt! Ju mer damm som finns och ju oftare dammpåsen måste bytas desto mer önskar sig användaren ett system, som man för det första snabbt och för det andra… ...
Vanligtvis med en ”normal“ industridammsugare. Med 100 % vätska. Behövs också hög sugprestanda. ...
Med direktdrift, minimalt utrymmeskrävande och Longopac®-system: En viktig egenskap för de nya dammsugarna uppfattar man genast: R13 kräver en minimal uppställningsyta om bara 500 x 600 mm. ...
Frågan är enkel att besvara, inte bara ur dammsugartillverkares perspektiv. ...
Vad det gäller uppsugningsteknnik är florsocker en utmaning. Eftersom socker kräver energi, är det begärligt som näring och nyttigt (i måttliga mängder). ...
Utbudet av industridammsugare är stort. Hur hittar man den optimala apparaten för individuell användning? Helt enkelt genom att fastställa i 10 steg konfigurationen av dammsugaren. ...
Tillstås: Det finns viktigare saker vid produktionen än slangdiametern för industridammsugare. Trots detta lönar det sig att vara lite uppmärksam här. ...