Passande återvinningssystem för våra industridammsugare

Ruwac och Longopac®-system. Det passar perfekt! Ju mer damm som finns och ju oftare dammpåsen måste bytas desto mer önskar sig användaren ett system, som man för det första snabbt och för det andra som fungerar bra.

 

Denna önskan kan blir verklighet med mobil Ruwac-industridammsugare med Longopac®-återvinningssystem. Denna kombination är perfekt: Dammsugaren är robust, den arbetar i många år med hög effektivitet och minimalt underhållsbehov. och Longopac®-systemet samlar gärna noggrant upp även stora mängder damm.

Så fungerar det

I Longopac®-systemet finns inga lösa dammpåsar eller -behållare. Istället är den s.k. ”Kragen“ som tar upp dammet och skickar det vidare till avloppsslangen som är förbunden med änden på kabeln.

Så uppkommer det en dammpåse. Man tömmer den genom att koppla ifrån den fyllda påsen i den övre delen två gånger om. Sedan drar användaren helt enkelt ut slangen mellan dessa båda kablar och tar ut den slutna påsen. Den förslutna slangändan dras ur och man kan använda den igen.

I praktiken går detta till så att man ganska snabbt (30 sekunder vanligtvis) vid drift utan att få ut dammet och hygieniskt, eftersom dammet genast stängs in i slangen. Denna innovativa princip erbjuder Ruwac för konventionella kompakta industridammsugare, avskiljare och cyklonavskiljare.

Perfekt anpassade till varandra

Övrigt: Ruwac-dammsugare med Longopac® utgör även utseendemässigt och ergonomiskt en bra kombination. Universellt användbara dammsugare är enkla att förflytta med Ruwac och Longopac®-system.

Den som arbetar med dammpåsebyten och vill få det lättare, kan testa Longopac®systemet hemmavid. Ruwac för yttre tjänst är utrustade med transportdon.