Ruwac våtavskiljare NA7-26 arbetar vid 3D-printning hos Realizer i Paderborn.

Realizer: Pionjär inom 3D-printning använder kompakta Ruwac-våtavskiljare

Kund: Realizer
Sugmaterial: metallpulver
Bransch: additiv tillverkning
Sug: Ruwac-våtavskiljare NA7-11

Realizer i Borchen betraktas som pionjär inom additiv tillverkningsteknik: Företagsgrundarna var under 1990-talet mycket involverade i att få ut SLM-teknologin på marknaden. Idag är Realizer en del av DMG Mori Group och erbjuder ett komplett program med SLM-anläggningar – från ultrakompakta desktop-produkter för produktion av tandersättning, till allround-anläggningar för produktion av större komponenter.

Uppgift

Realizer har som mål att erbjuda sina kunder kompletta lösningar för additiv tillverkning enligt SLM-metoden. Därför var man på jakt efter en kompakt uppsugningsanläggning som rengör maskinens arbetsutrymme grundligt och effektivt. Här måste man tänka på att metalldamm kan vara explosivt, vid bearbetning av t.ex. lättmetaller.

Lösning

Företaget valde NA 7-11 från Ruwac. Denna mycket kompakta våtavskiljare suger upp den metalldammshaltiga luften – som kan vara explosiv om lättmetaller bearbetas – direkt ur arbetsutrymmet. Först neutraliseras luftflödet genom att det leds genom en vätskefylld samlingsbehållare. Metallpartiklarna sjunker ned på bottnen som sediment, medan den förhandsrenade luften kommer till ytan i bubbelform och leds genom filterpatroner i dammklass M eller H.

Additiv tillverkning

Ruwac våtavskiljare NA7-26 arbetar vid 3D-printning hos Realizer i Paderborn.

Realizer

En pionjär inom selektiv lasersmältning (SLM) av metaller använder sig av kompakta våtavskiljare från Ruwac för att suga upp metallpulver i maskinernas arbetsutrymmen.

Ruwac kännetecknas av individuella lösningar med exakt passform.

Har du inte hittat vad du söker? Kontakta oss.

Till kontaktpersonen