Produkter> Modellerna i översikt > DA5112/5152
Ruwac industrisug DA5112 med trefasdrift för damm-ex-området.

DA5112/5152

  • Dammexplosionsskydd
  • Säker upptagning och avfallshantering av stora volymer
  • Enkel borttagning av uppsamlingsbehållaren
  • Truckfickor för transport
  • Effektivt, stort fickfilter
  • Rengöring genom Airtouch samt manuell rengöring
01 Cyklonliknande form på avskiljaren
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar cyklonliknande avskiljning vid industrisug DS1
02 Avlagring av findammspartiklar
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar avlagring av findammspartiklar vid industrisug DS1
03 Tillbehör som alltid passar exakt
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar exakt passande tillbehör för industrisugen
04 Lågdammande byte av tömningstråg
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar byte med låg dammutveckling av tömningstråg vid industrisug DS1

Tekniska data

Hölje
Stålplåt
Motoreffekt (kW)
11/15
Spänning (V)
400
Undertryck (mbar)
-310 – -400
Undertryck (kortvarigt) (mbar)
-550
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
1.040
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
75
Fickfilter dammklass L, M (m²)
4,5
Restdammsfilter dammklass H (m²)
3.5
Höjd (mm) (dammklass L, M)
2000
Höjd (mm) (dammklass H)
2.000
Bredd (mm)
980
Längd (mm)
1790
Skyddsklass IP
65
Volym (liter)
150
Slanganslutning (mm)
100