Produkter> Modellerna i översikt > Föravskiljarsystem
Ruwac föravskiljare med cyklon Ruwac föravskiljare med cyklon

Föravskiljarsystem

  • Dammexplosionsskydd
  • Med olika luftvolymer
  • Kan kombineras med trefas- och växelsströmssugar

  • Olika filtertyper tillgängliga
  • 
Olika tömningsbehållare kan integreras

  • Med golvstativ eller vägghållare
  • Kan även monteras på hjul
  • Kontinuerlig tömning möjlig

Ruwac cyklon i detalj

01 Uppsugning av torra medier genom cyklon
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett torrt medium genom en cyklon in i föravskiljaren
02 Uppsugning av långfibriga partiklar i förfiltercell
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar insugning av långfibriga partiklar i föravskiljaren
03 Uppsugning av torra medier
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett torrt medium in i föravskiljaren
04 Uppsugning av flytande medium
Grafisk presentation av en Ruwac USP visar uppsugning av ett flytande medium in i föravskiljaren

Tekniska data

Hölje
GFK, rostfritt stål