Produkter> Modellerna i översikt > WS100/WS200
Ruwac industrisug WS100 och WS200 med växelströmsdrift Ruwac industrisug WS200 suger trädamm. Ruwac industrisug WS200 suger upp polystyroldamm hos Qin i Herford. Ruwac industrisug WS100 suger upp polystyroldamm hos Qin i Herford.

WS100/WS200

  • Variantmångfald
  • Kan levereras med eller utan tillbehör
  • Olika filter
  • Utförande för damm-ex-området, zon 22 (WS200)
  • Med H-filter
  • Kan användas växelvis som vatten- eller dammsugare (WS100)
  • Uttagsautomatik möjlig

Tekniska data

Hölje
Plast/V2A
Motoreffekt (kW)
1,0 – 1,2
Spänning (V)
230
Undertryck (mbar)
-190 – -230
Luftflöde (m³/h) (mätt med 3 m slang)
190 – 200
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)
69 – 70
Cellfilter dammklass L, M (m²)
0.26
Kanalfilter dammklass M (m²)
0.8
Restdammsfilter dammklass H (m²)
1.1
Höjd (mm) (dammklass L, M)
760 – 860
Bredd (mm)
410 – 425
Längd (mm)
410 – 425
Skyddsklass IP
x4
Skyddsklass (zon 22) IP
54
Volym (liter)
16 – 25
Slanganslutning (mm)
35/50